Afdeling 5 Zuid-Holland

                                                                       Opgericht 30-11-1996 

                                               K.v. K. nr. 40448581                                                

Capelle aan den IJssel, 24 september 2018.

 

Aan:     alle verenigingen, Samenspelen en Kiesmannen

 

Beste mensen,

 

Graag wil ik u uitnodigen voor de eerstkomende Algemene Ledenvergadering van Afd. 5 die zal worden gehouden op maandag 29 oktober a.s, in het verenigingsgebouw van PV de Stromvliegers, Nijverheidscentrum 50 Zevenhuizen, aanvang 20.00 uur.

 

Hierbij ontvangt u de definitieve A g e n d a

 

1.      Opening door de voorzitter

2.      Appél van de kiesmannen

3.      Vaststelling verslag en besluitenlijst van de A.L.V. van 5 maart.

4.      Ingekomen en uitgaande stukken vanaf 10 januari tot heden

5.      Voorstellen Samenspelen.

Voorstellen mbt veranderingen van grenzen van samenspelen zullen niet behandeld worden aangezien de samenspel grenzen voor onbepaalde tijd zijn vastgelegd.

Voorstellen Midden Holland West

Voorstellen Westland

Voorstellen  Midden Holland Oost

Voorstellen 1614 Klaaswaal

Voorstellen 1674 Spijkenisse

Voorstellen 1683 Ooltgensplaat

Voorstellen 1519 Katwijk

Voorstellen 1529 De Bloemerd

Voorstellen 1507 Leidschendam

Voorstellen 1251 Gouden Leeuw

Opmerkingen mbt ingediende voorstellen door bestuur

6.      Van het bestuur.

Voorstel Lossingen

Verslag vergadering met alle afdelingen

7.      Vliegprogramma 2018. volgt

8.      Wat verder ter tafel komt

9.      Rondvraag en Sluiting

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Afdeling 5.

Harry Blaak Secretaris