AFDELING 5 Zuid-Holland
Bestuur & Commissie's
BESTUUR AFD. 5
BESTUURSLEDEN
     
Voorzitter Ronald Lughthart Contact
Secretaris Harry Blaak Contact
Penningm. M. van Leeuwen Contact
2e Voorz. Jan opstal Contact
2e Secr. Arthur Marrewijk Contact
2e Penningm. J. Koese Contact
Bestuurslid Nelis Breedijk Contact
Bestuurslid Vacature Contact
Bestuurslid Maurice Noordam Contact
CONCOURS COMM.
COMMISSIE LEDEN
     
Commisielid R. Lughthart Contact
Commisielid   Contact
Commisielid P. Sebel Contact
Commisielid N. Breedijk Contact
Commisielid Charles de Zwart  
     
     
     
VERVOERSCOMM.
COMMISSIE LEDEN
     
Chef Convoyeur R. den Dunnen Contact
Technisch Adviseur J. Eskes Contact
Fin. Administratie M. van Leeuwen Contact
Commissielid Jan opstal Contact
     
     
     
     
LOSSINGS COMM.
COMMISSIE LEDEN
     
Commisielid Ben de Keijzer Contact
Commisielid Peter vd Burgh Contact
Commisielid Maurice Noordam Contact
Commisielid Ruud den Dunnen Contact
     
     
     
VLUCHTCONTROLE
COMMISSIE LEDEN
     
Comlid Oost S. Jerphanion Contact
Comlid Midden Arthur v Marrewijk Contact
Comlid West John Briggeman Contact
     
     
     
KLOKKEN COMM.
COMMISSIE LEDEN
     
Voorzitter C. Zweeren Contact
Commisielid L.J. Zwackhalen Contact
Commisielid
J. van Klink Contact
Commisielid N. Barendregt Contact
Commisielid S. Jerphanion Contact
Commisielid H. J. Vermaas Contact
JEUGD COMMISSIE
COMMISSIE LEDEN
     
Voorzitter Suzanne de Wit Contact
Commisielid Vacature Contact
Commisielid Martijn de Kruif Contact
Commisielid Vacature Contact
F.B.C.C.
COMMISSIE LEDEN
     
LEDENWERVING
COMMISSIE LEDEN
     
Commissielid Vacature Contact
Commissielid Vacature Contact
Commissielid Vacature Contact