AFDELING 5 Zuid-Holland
Bestuur & Commissie's
BESTUUR AFD. 5
BESTUURSLEDEN
Voorzitter Ronald Lughthart Contact
Secretaris Harry Blaak Contact
Penningm. M. van Leeuwen Contact
2e Voorz. Jan opstal Contact
2e Secr. Arthur Marrewijk Contact
2e Penningm. J. Koese Contact
Bestuurslid Nelis Breedijk Contact
Bestuurslid Vacature Contact
Bestuurslid Maurice Noordam Contact
CONCOURS COMM.
COMMISSIE LEDEN
Commisielid R. Lughthart Contact
Commisielid Contact
Commisielid P. Sebel Contact
Commisielid N. Breedijk Contact
Commisielid Charles de Zwart
VERVOERSCOMM.
COMMISSIE LEDEN
Chef Convoyeur R. den Dunnen Contact
Technisch Adviseur J. Eskes Contact
Fin. Administratie M. van Leeuwen Contact
Commissielid Jan opstal Contact
LOSSINGS COMM.
COMMISSIE LEDEN
Commisielid Ben de Keijzer Contact
Commisielid Peter vd Burgh Contact
Commisielid Maurice Noordam Contact
Commisielid Ruud den Dunnen Contact
VLUCHTCONTROLE
COMMISSIE LEDEN
Comlid Oost S. Jerphanion Contact
Comlid Midden Arthur v Marrewijk Contact
Comlid West John Briggeman Contact
KLOKKEN COMM.
COMMISSIE LEDEN
Voorzitter C. Zweeren Contact
Commisielid L.J. Zwackhalen Contact
Commisielid
J. van Klink Contact
Commisielid N. Barendregt Contact
Commisielid S. Jerphanion Contact
Commisielid H. J. Vermaas Contact
JEUGD COMMISSIE
COMMISSIE LEDEN
Voorzitter Suzanne de Wit Contact
Commisielid Vacature Contact
Commisielid Martijn de Kruif Contact
Commisielid Vacature Contact
F.B.C.C.
COMMISSIE LEDEN
LEDENWERVING
COMMISSIE LEDEN
Commissielid Vacature Contact
Commissielid Vacature Contact
Commissielid Vacature Contact