AFDELING 5 Zuid-Holland
Bestuur & Commissie's
BESTUUR AFD. 5
BESTUURSLEDEN
Voorzitter Arthur van Marrewijk Contact
Secretaris Chris Busscher Contact
Penningm. M. van Leeuwen Contact
2e Voorz. Rene Nootenboom Contact
2e Secr. Arno Zwinkels Contact
2e Penningm. Jaap Westhoeve Contact
Bestuurslid Vacature Contact
Bestuurslid Vacature Contact
Bestuurslid Vacature Contact
ACTIVITEITEN COMM.
COMMISSIE LEDEN
Commisielid Rene Wijnties Contact
Commisielid Rene Nootenboom Contact
Commisielid Jaap Westhoeve Contact
Commisielid Renate van Beusekom Contact
Commisielid R. Lughthart Contact
Commisielid Sonja Hagens Contact
Commisielid Jozien Wijnties Contact
VERVOERSCOMM.
COMMISSIE LEDEN
Chef Convoyeur R. den Dunnen Contact
Technisch Adviseur J. Eskes Contact
Fin. Administratie M. van Leeuwen Contact
Commissielid Chris Busscher Contact
LOSSINGS COMM.
COMMISSIE LEDEN
Commisielid Ben de Keijzer Contact
Commisielid Maurice Noordam Contact
Commisielid Ruud den Dunnen Contact
Commisielid John de Winter Contact
VLUCHTCONTROLE
COMMISSIE LEDEN
Comlid Oost Chris Busscher Contact
Comlid Midden Rene Nootenboom Contact
Comlid West Ton Bos Contact
LADIES LEAGUE
COMMISSIE LEDEN
Commissielid Jozien Wijnties Contact
Commissielid Sonja Hagens Contact
Commisielid Renate van Beusekom
Contact
JEUGD COMMISSIE
COMMISSIE LEDEN
Voorzitter Jaap Westhoeve Contact
Commisielid Rene Nootenboom
Contact
F.B.C.C.
COMMISSIE LEDEN
Commisielid H.Geerlings Contact
Commisielid J. Strijker Contact
Commisielid G. van Riek Contact