AFDELING 5 Zuid-Holland
Incasso lidmaatschap NPO/Afd 5 en matarialen

Geachte Verenigingen,

Hiermee bericht ik u dat volgende week (30 Mei) de incasso zal plaatsvinden voor het lidmaatschap (NPO en Afd 5) en een incasso voor de geleverde matarialen , labels etc .(31 Mei)

Wilt u er voor zorgdragen dat er voldoende saldo op uw rekening staat zodat de incasso's probleemloos kunnen verlopen

mijn hartelijke dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten

Marian van Leeuwen

Penningmeester afd 5

 
Informatie over NIC`s en oplopende dieselprijzen

Beste liefhebbers,

Er bereiken ons steeds nog vragen over de stand van zaken rond de NIC`s voor dit jaar. Zoals al eerder vermeld zijn alle verenigingen die op de ophaalroute van de dagfond staan, opgegeven als NIC.

Dit aangevuld met vereniging 1621 Sommelsdijk voor de overnachtfond. Mochten er nog vragen zijn mailt u deze dan naar Neelis Breedijk, zijn email adres is te vinden op de website, via onderstaande link.

https://www.afdeling5.nl/afd_5/bestuur_en_commissie.php

Daarnaast hebben we als afdeling te maken met steeds verder stijgende dieselprijzen. We hebben aan het begin van het seizoen een calculatie gemaakt van de vrachtprijzen, uitgaande van een dieselprijs van € 1,33 per liter. Mochten de prijzen van de diesel blijven doorstijgen dan zal het bestuur genoodzaakt zijn een kleine correctie te laten plaatsvinden op de huidige vrachtprijzen. We houden u op de hoogte!

Het bestuur
Oplossing voor chipclips zonder hulpring

Beste liefhebbers,

De laatste tijd bereikte ons veel vragen omtrent de levering van de gladde noodringen, aangezien hier geen chipclips in kunnen. De NPO zou met een oplossing komen , welke nu is bekend gemaakt.

Onderstaand vind u de informatie die in de nieuwsbrief "Op de hoogte" van het NPO staat. Het is dus zaak dat u als vereniging zelf aangeeft hoeveel hulpringen u nodig heeft. U kunt dit doen door op "Klik hier voor het opgave formulier" te klikken!!

Wij vertrouwen erop u hiermee weer voldoende te hebben geinformeerd.

Het bestuur

 

NIEUWS

Oplossing voor chipclips zonder hulpringen beschikbaar

Er is een oplossing voor leden die geen combringen hebben ontvangen en wel chipclips hebben. Het alternatief dat inzetbaar is, is het gebruik van een dummy-ring (een lege ring) met vleugeltjes waar chipclips inpassen. 

Sinds deze week zijn we gestart met het inventariseren van het aantal benodigde dummyringen. Kijk voor alle informatie én een link naar het formulier om het aantal benodigde dummyringen op te geven op www.npoveenendaal.nl

Klik hier om het opgaveformulier in te vullen
Communicatie rondom vlucht Peronne

Beste liefhebbers,

Hierbij willen we kort reageren op de lossing van Peronne van 28 april.

Gezien de weersomstandigheden van zaterdag en zondag is er achteraf bezien een juiste beslissing gemaakt om de duiven zaterdag vroeg en in 1 keer los te gooien. Het verloop was niet heel vlot, maar dat is te verwachten onder deze omstandigheden. Echter de berichten die we ontvingen uit alle hoeken van de afdeling was dat de meeste liefhebbers s avonds hun duiven allemaal weer thuis hadden. Daarnaast was het qua resultaten een mooi gelijkmatig verloop met in alle Rayons nagenoeg dezelfde snelheden.

Dat er kritiek was op de berichtgeving rond de lossing is logisch en terecht, de LC heeft ook aangegeven dat dat anders had gemoeten, “nader bericht 9.00 uur” had uiteraard beter geweest. De reden van het vervroegen van de lossing heeft te maken met het feit dat de LC een positief advies van de meteoroloog kreeg wat afweek van zijn bericht een uur eerder. De LC heeft op dat moment besloten dit advies te volgen en te gaan lossen. Het feit dat er maar weinig tijd was om te lossen en het feit dat meer afdelingen op Peronne stonden heeft ertoe geleid dat de lossing niet in groepen maar in 1 keer is gedaan. Dit is in goed overleg met de andere afdeling en de Belgen gegaan.

Dat dit bericht eerder te lezen was op de website van Brabant dan onze eigen website is uiteraard onwenselijk, maar wel te verklaren. De LC kiest ervoor om pas berichten te plaatsen als de duiven weg zijn en het vertrek een status mee kan krijgen. Dit duurt uiteraard even. Als Brabant er dan voor kiest om te melden dat Afdeling 5 al gelost heeft en zij gaan lossen om 9.15 uur, komt onze website later met de berichtgeving dan de “buren” . Hier is zaterdag ook al contact over geweest met Brabant om dat in het vervolg te voorkomen.

We vertrouwen er u hiermee weer voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur
Vragen aan het bestuur

Wij begrijpen dat u als liefhebbers wel eens met vragen zit die u graag rechtstreeks aan het bestuur wil stellen. Ondanks het feit dat we die graag zouden beantwoorden is er in het verleden afgesproken dat de vragen aan het bestuur via het samenspel moeten lopen. Daar zijn 2 redenen voor. Het ontbreekt het bestuur domweg aan tijd om alle indivuele vragen te beantwoorden, terwijl de antwoorden meestal ook bekend zijn bij uw samenspel bestuur. Maar nog belangrijker vinden wij als bestuur dat we moeten voorkomen dat er miscommunicatie onstaat, doordat bij een antwoord aan een individueel lid het samenspel wordt overgeslagen. Het is dus geen onwil maar gewoon het meest praktisch. Om die reden zullen we dus geen vragen van individuele leden meer beantwoorden. We rekeken op uw begrip hiervoor.

Bestuur afdeling 5
Steun petitie "Onnatuurlijke roofvogelstand in Nederland"

De postduivensport loopt groot gevaar door de almaar groter wordende populatie van roofvogels in Nederland. Hierdoor stoppen honderden leden noodgedwongen met de duivensport. Roofvogels horen in de natuur maar dienen zichzelf te kunnen redden in hun voortbestaan en niet doormiddel van hulp van de mens. Er is een petitie gestart tegen de onnatuurlijke stand van roofvogels. Deze vindt u via de onderstaande link.

https://petities.nl/petitions/bescherm-de-postduivensport-tegen-onnatuurlijke-roofvogelstand?locale=nl

 
Afdeling 5 op de voorjaarsbeurs

Het bestuur van de afdeling heeft besloten om dit jaar , voor het eerst in de historie van de afdeling, een stand te huren op de Voorjaarsbeurs in Houten. Op allebei de dagen zullen er diverse bestuursleden aanwezig zijn. De reden achter dit besluit is dat we als bestuur graag in gesprek komen met de liefhebber. U zult begrijpen dat we niet elke vereniging kunnen bezoeken dat het leek ons een goede gedachte om met de liefhebbers in gesprek te komen op de Voorjaarsbeurs . Graag zouden we uw visie op en uw vragen over de duivensport vernemen. De koffie staat klaar!

 

 

 

 
Het bestuur stelt zich voor....

Beste liefhebbers van afdeling 5,

Zoals u inmiddels al begrepen heeft is er sinds 10 januari jl. een nieuwe bestuur aangetreden voor onze mooie afdeling. Graag willen we ons als bestuur aan u presenteren.

Het heeft even geduurd maar het is er dan toch van gekomen, afdeling 5 heeft een nieuw bestuur. In de afgelopen vergaderingen is meer dan eens terug gekeken op het proces hiernaartoe en alle info hierover is te vinden in de verslagen. Wij gaan er dus ook niet meer op terug kijken, wij willen namelijk de blik richten op de toekomst en vooruit met de afdeling! Wij denken met dit bestuur 9 capabele mensen aan het roer te hebben die, allemaal met hun specifieke kwaliteiten, richting gaan geven aan het beleid wat er uitgevoerd gaat worden. Hierover straks meer.

De eerste maanden stonden vooral in het teken van gesprekken met alle commissies om deze zo compleet mogelijk te bemannen. Hier zijn we inmiddels aardig in geslaagd, op de website kunt u terug vinden wie er in welke commissie zit. Zoals u kunt zien hebben we een nieuwe website laten maken, de oude voldeed niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Wij hopen hiermee een eerste stap gezet te hebben in de verbetering van de informatie voorziening.

Het is duidelijk dat het bestuur voor een aantal grote uitdagingen staat, die we met open vizier te lijf willen gaan. Om maar eens een paar voorbeelden te noemen, herindeling van de rayons vanaf 2019, een vliegprogramma waar iedereen zich in kan vinden en extra aandacht besteden aan de jonge duivenvluchten. Maar primair hebben we als bestuur de taak om het vertrouwen van de liefhebbers weer terug te winnen. Dit willen we bereiken door transparanter te zijn en beter te communiceren, niet alleen als het om de lossingberichten gaat, maar ook nieuws en andere mededelingen vanuit het bestuur. Een eerste signaal dat het met dat vertrouwen op dit moment wel goed zit hebben we ontvangen door de unanieme verkiezing van dat nieuwe bestuur. Ik denk dat we gerust kunnen stellen dat dit uniek is in bestuurlijk duivensportland. Tja zal de kniesoor denken, bij gebrek aan “beter”… Wij zullen er alles aan doen om u ervan te overtuigen dat we niet “beter” dan dit bestuur nodig hebben. Maar daar hebben we uw steun wel voor nodig.

Hoe willen we dat bereiken vraagt u zich ongetwijfeld af. Het antwoord is eenvoudig maar daarnaast net zo moeilijk. Als u naar de genoemde uitdagingen kijkt zult u ervaren dat dit u allen aangaat, niemand uitgezonderd. Dat betekent dat we primair een gemeenschappelijk doel hebben en daar wringt hem de schoen in de duivensport. We willen eigenlijk vooral naar de eigen situatie kijken, daarna heel soms nog naar die van een clubgenoot, maar de onbekende liefhebber uit het samenspel kijkt zelf maar even hoe en wat hij verder doet. We zeggen als bestuur niets nieuws, MAAR DIT MOET ANDERS!

We zullen als bestuur dus een breder draagvlak moeten creëren voor de beslissingen die er genomen moeten worden. Wij hebben echt niet de illusie dat we het iedereen naar de zin kunnen gaan maken echter wij gaan ons uiterste best daarvoor doen door de wensen van alle liefhebbers zo goed mogelijk in kaart te brengen. U zult begrijpen dat we niet alle liefhebbers persoonlijk kunnen spreken, de verenigingen en samenspelen hebben hier een belangrijke rol in. Zij zijn primair in het leven geroepen om de afdeling van de broodnodige informatie en feedback te voorzien. Hier is nog veel te winnen, te vaak vernemen we nog dat er binnen vereniging niet (meer) wordt vergaderd, hoe komt de mening van de liefhebber uit die vereniging dan bij het samenspel terecht , laat staan bij het bestuur.  Om toch dicht bij de liefhebber te komen hebben we besloten om , voor het eerst, met een stand van afdeling 5 op de Voorjaarsbeurs te gaan staan. We hopen op die manier , onder het genot van een bak koffie en een lekkere koek, positieve feedback te krijgen hoe zaken anders kunnen en moeten in de duivensport. Ons devies bij die veranderingen zal wel zijn dat we het met elkaar moeten doen. Concreet betekent dit dat je als liefhebber, vereniging en samenspel soms moet geven en soms kan nemen. Het aantal deelnemers verandert, de indelingen veranderen, het weer verandert, zelfs met een veranderende maatschappij hebben we rekening te houden. Het kan dus niet zo zijn dat de duivensport nog steeds bedreven wordt als 20of 30 jaar geleden. Velen zullen er aan moeten wennen, maar veranderingen in de duivensport zijn noodzakelijk om deze in stand te houden. Echter wilt u, hoe klein de bijdrage ook is, uw steentje hieraan bijdragen?. KAN NIET BESTAAT NIET, WIL NIET DES TE MEER!

Het bestuur heeft ook al ideeën op welke wijze we na het seizoen met elkaar aan de slag gaan om de noodzakelijke veranderingen vorm te gaan geven, maar we zijn er van overtuigd dat u ook bruikbare ideeën heeft, laat ze horen!  

Wij als bestuur hebben er in ieder geval zin in, we hopen dat u het zelfde positieve gevoel heeft over onze afdeling, als dat zo is kunnen we met elkaar bouwen als een toekomstbestendige duivensport.

Met vriendelijke sportgroeten,

Bestuur afdeling 5
Capelse Jeugd ontfermt zich over de duiven

Ondanks het teruglopende ledenaantal binnen de duivensport  landelijk is er ook regelmatig positief nieuws te melden. Elk jaar komen er toch ook weer nieuwe leden bij hierbij valt te denken aan herintreders maar ook jeugdleden. Dat het vooral bij die laatste aanstekelijk werkt blijkt wel uit het feit dat er de laatste 2 jaar 3 jeugdleden zijn bijgekomen bij PV de Snelvlieger uit Capelle aan den IJssel. Aangestoken met het virus door een ander jong lid (21 jaar) die deze jongens enthousiast heeft gemaakt. Recent heeft er een mooi stukje promotie van deze jeugd en de duivensport in het AD gestaan, lees het artikel door op onderstaande link te klikken.

https://www.ad.nl/rotterdam/jeugd-ontfermt-zich-over-de-duiven~aff554d19/