AFDELING 5 Zuid-Holland
Vragen aan het bestuur

Wij begrijpen dat u als liefhebbers wel eens met vragen zit die u graag rechtstreeks aan het bestuur wil stellen. Ondanks het feit dat we die graag zouden beantwoorden is er in het verleden afgesproken dat de vragen aan het bestuur via het samenspel moeten lopen. Daar zijn 2 redenen voor. Het ontbreekt het bestuur domweg aan tijd om alle indivuele vragen te beantwoorden, terwijl de antwoorden meestal ook bekend zijn bij uw samenspel bestuur. Maar nog belangrijker vinden wij als bestuur dat we moeten voorkomen dat er miscommunicatie onstaat, doordat bij een antwoord aan een individueel lid het samenspel wordt overgeslagen. Het is dus geen onwil maar gewoon het meest praktisch. Om die reden zullen we dus geen vragen van individuele leden meer beantwoorden. We rekeken op uw begrip hiervoor.

Bestuur afdeling 5
Het bestuur op de beurs

Afgelopen zaterdag heeft het bestuur, verdeeld over 2 dagen, voor het eerst in de geschiedenis een stand bemand op de Voorjaarsbeurs in Houten.

Vooraf waren de geluiden over dit initiatief al positief, dit bleek eens te meer tijdens de beurs zelf. Het was beide dagen gezellig druk met gaande en komende liefhebbers, die allemaal hun zegje kwamen doen onder het genot van een bak koffie en heerlijke zelfgemaakte boterkoek ( bedankt nog Jozien!) Uiteraard weet het bestuur best wat er leeft onder de liefhebbers maar we hebben ook nu weer gemerkt dat je tijdens de gesprekken altijd weer nieuwe inzichten opdoet. En dat dat niet alleen bij het bestuur zo was bleek regelmatig uit de opmerkingen van de liefhebbers dat ze de persoonlijke uitleg op hun vragen erg konden waarderen. Opnieuw een teken hoe belangrijk goede communicatie is. Om u een indruk te geven van deze beurs kunt u de foto`s die er gemaakt zijn bekijken via onderstaande link.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fphotos.app.goo.gl%2FiOboDONuO955dayx2&h=ATOmlvPbaM1lrbTimOOyuw0diQM24JVnqd3PCEUkHSpGsan06WFaM9mTMVFG_1A58jg3uNWPveQlXAyvWgvRrT7siKZqXaXPyhTF5ZcM_N3n_hLF0xBrhg
Steun petitie "Onnatuurlijke roofvogelstand in Nederland"

De postduivensport loopt groot gevaar door de almaar groter wordende populatie van roofvogels in Nederland. Hierdoor stoppen honderden leden noodgedwongen met de duivensport. Roofvogels horen in de natuur maar dienen zichzelf te kunnen redden in hun voortbestaan en niet doormiddel van hulp van de mens. Er is een petitie gestart tegen de onnatuurlijke stand van roofvogels. Deze vindt u via de onderstaande link.

https://petities.nl/petitions/bescherm-de-postduivensport-tegen-onnatuurlijke-roofvogelstand?locale=nl

 
Afdeling 5 op de voorjaarsbeurs

Het bestuur van de afdeling heeft besloten om dit jaar , voor het eerst in de historie van de afdeling, een stand te huren op de Voorjaarsbeurs in Houten. Op allebei de dagen zullen er diverse bestuursleden aanwezig zijn. De reden achter dit besluit is dat we als bestuur graag in gesprek komen met de liefhebber. U zult begrijpen dat we niet elke vereniging kunnen bezoeken dat het leek ons een goede gedachte om met de liefhebbers in gesprek te komen op de Voorjaarsbeurs . Graag zouden we uw visie op en uw vragen over de duivensport vernemen. De koffie staat klaar!

 

 

 

 
Het bestuur stelt zich voor....

Beste liefhebbers van afdeling 5,

Zoals u inmiddels al begrepen heeft is er sinds 10 januari jl. een nieuwe bestuur aangetreden voor onze mooie afdeling. Graag willen we ons als bestuur aan u presenteren.

Het heeft even geduurd maar het is er dan toch van gekomen, afdeling 5 heeft een nieuw bestuur. In de afgelopen vergaderingen is meer dan eens terug gekeken op het proces hiernaartoe en alle info hierover is te vinden in de verslagen. Wij gaan er dus ook niet meer op terug kijken, wij willen namelijk de blik richten op de toekomst en vooruit met de afdeling! Wij denken met dit bestuur 9 capabele mensen aan het roer te hebben die, allemaal met hun specifieke kwaliteiten, richting gaan geven aan het beleid wat er uitgevoerd gaat worden. Hierover straks meer.

De eerste maanden stonden vooral in het teken van gesprekken met alle commissies om deze zo compleet mogelijk te bemannen. Hier zijn we inmiddels aardig in geslaagd, op de website kunt u terug vinden wie er in welke commissie zit. Zoals u kunt zien hebben we een nieuwe website laten maken, de oude voldeed niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Wij hopen hiermee een eerste stap gezet te hebben in de verbetering van de informatie voorziening.

Het is duidelijk dat het bestuur voor een aantal grote uitdagingen staat, die we met open vizier te lijf willen gaan. Om maar eens een paar voorbeelden te noemen, herindeling van de rayons vanaf 2019, een vliegprogramma waar iedereen zich in kan vinden en extra aandacht besteden aan de jonge duivenvluchten. Maar primair hebben we als bestuur de taak om het vertrouwen van de liefhebbers weer terug te winnen. Dit willen we bereiken door transparanter te zijn en beter te communiceren, niet alleen als het om de lossingberichten gaat, maar ook nieuws en andere mededelingen vanuit het bestuur. Een eerste signaal dat het met dat vertrouwen op dit moment wel goed zit hebben we ontvangen door de unanieme verkiezing van dat nieuwe bestuur. Ik denk dat we gerust kunnen stellen dat dit uniek is in bestuurlijk duivensportland. Tja zal de kniesoor denken, bij gebrek aan “beter”… Wij zullen er alles aan doen om u ervan te overtuigen dat we niet “beter” dan dit bestuur nodig hebben. Maar daar hebben we uw steun wel voor nodig.

Hoe willen we dat bereiken vraagt u zich ongetwijfeld af. Het antwoord is eenvoudig maar daarnaast net zo moeilijk. Als u naar de genoemde uitdagingen kijkt zult u ervaren dat dit u allen aangaat, niemand uitgezonderd. Dat betekent dat we primair een gemeenschappelijk doel hebben en daar wringt hem de schoen in de duivensport. We willen eigenlijk vooral naar de eigen situatie kijken, daarna heel soms nog naar die van een clubgenoot, maar de onbekende liefhebber uit het samenspel kijkt zelf maar even hoe en wat hij verder doet. We zeggen als bestuur niets nieuws, MAAR DIT MOET ANDERS!

We zullen als bestuur dus een breder draagvlak moeten creëren voor de beslissingen die er genomen moeten worden. Wij hebben echt niet de illusie dat we het iedereen naar de zin kunnen gaan maken echter wij gaan ons uiterste best daarvoor doen door de wensen van alle liefhebbers zo goed mogelijk in kaart te brengen. U zult begrijpen dat we niet alle liefhebbers persoonlijk kunnen spreken, de verenigingen en samenspelen hebben hier een belangrijke rol in. Zij zijn primair in het leven geroepen om de afdeling van de broodnodige informatie en feedback te voorzien. Hier is nog veel te winnen, te vaak vernemen we nog dat er binnen vereniging niet (meer) wordt vergaderd, hoe komt de mening van de liefhebber uit die vereniging dan bij het samenspel terecht , laat staan bij het bestuur.  Om toch dicht bij de liefhebber te komen hebben we besloten om , voor het eerst, met een stand van afdeling 5 op de Voorjaarsbeurs te gaan staan. We hopen op die manier , onder het genot van een bak koffie en een lekkere koek, positieve feedback te krijgen hoe zaken anders kunnen en moeten in de duivensport. Ons devies bij die veranderingen zal wel zijn dat we het met elkaar moeten doen. Concreet betekent dit dat je als liefhebber, vereniging en samenspel soms moet geven en soms kan nemen. Het aantal deelnemers verandert, de indelingen veranderen, het weer verandert, zelfs met een veranderende maatschappij hebben we rekening te houden. Het kan dus niet zo zijn dat de duivensport nog steeds bedreven wordt als 20of 30 jaar geleden. Velen zullen er aan moeten wennen, maar veranderingen in de duivensport zijn noodzakelijk om deze in stand te houden. Echter wilt u, hoe klein de bijdrage ook is, uw steentje hieraan bijdragen?. KAN NIET BESTAAT NIET, WIL NIET DES TE MEER!

Het bestuur heeft ook al ideeën op welke wijze we na het seizoen met elkaar aan de slag gaan om de noodzakelijke veranderingen vorm te gaan geven, maar we zijn er van overtuigd dat u ook bruikbare ideeën heeft, laat ze horen!  

Wij als bestuur hebben er in ieder geval zin in, we hopen dat u het zelfde positieve gevoel heeft over onze afdeling, als dat zo is kunnen we met elkaar bouwen als een toekomstbestendige duivensport.

Met vriendelijke sportgroeten,

Bestuur afdeling 5
Capelse Jeugd ontfermt zich over de duiven

Ondanks het teruglopende ledenaantal binnen de duivensport  landelijk is er ook regelmatig positief nieuws te melden. Elk jaar komen er toch ook weer nieuwe leden bij hierbij valt te denken aan herintreders maar ook jeugdleden. Dat het vooral bij die laatste aanstekelijk werkt blijkt wel uit het feit dat er de laatste 2 jaar 3 jeugdleden zijn bijgekomen bij PV de Snelvlieger uit Capelle aan den IJssel. Aangestoken met het virus door een ander jong lid (21 jaar) die deze jongens enthousiast heeft gemaakt. Recent heeft er een mooi stukje promotie van deze jeugd en de duivensport in het AD gestaan, lees het artikel door op onderstaande link te klikken.

https://www.ad.nl/rotterdam/jeugd-ontfermt-zich-over-de-duiven~aff554d19/
Een nieuw seizoen voor de deur!!

Het bestuur wenst allen een super gezond 2018 toe met een prachtige vliegsiezoen.

Het lijkt nog ver weg maar denk er wel aan dat de hoklijsten en entlijsten voor 1 april worden ingeleverd.

domoren

Het bestuur wenst allen een super gezond 2018 toe met een prachtige vliegsiezoen.

Het Bestuur