AFDELING 5 Zuid-Holland
Bestuur Blog
Agenda alv van 7 Maart 2024

 

                                                   Afdeling 5 Zuid-Holland

 

                                                                                                                    Opgericht 30-11-1996 

                                                                  K.v. K. nr. 40448581      

Oudewater, 10 Februari  2024

 

Aan:      alle verenigingen, Samenspelen en Kiesmannen

 

Beste bestuurders en overige belangstellenden,

 

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van Afdeling 5 die zal worden gehouden op donderdag 7  maart 2024 in het verenigingsgebouw van PV de Vrijheid, Sporthoekpad 2, 2661 GV Bergschenhoek , aanvang 20.00 uur.

 

Betreft:  agenda voor de algemene ledenvergadering Afdeling 5 

 1.                Opening
 2.                Appel van kiesmannen
 3.                Vaststelling notulen ALV 23 November 2023  
 4.                Jaarverslag Secretaris
 5.                Verslag Penningmeester  [Word nog toegezonden }
 6.                Verslag Fbcc 
 7.                Dechargering  Penningmeester
 8.                Bestuur verkiezing

               Voorgedragen door het bestuur en samenspel

               Ruud den Dunnen

               Ronald Verheij

                Roger van Duivenbode

 

De heer Wijnties heeft zich persoonlijk bij het bestuur aangemeld voor de functie voorzitter in het bestuur .En is bereid om andere functie in het bestuur te accepteren

Na lang overleg heeft het bestuur besloten hier niet achter te staan

Op basis van art 19-1 komt hij niet in aanmerking voor een functie in het bestuur

 

 1.                  Voorstellen samenspelen

                 Zie bijlage                                            

 1.    Vaststellen Kampioenschappen 
 2.    Agenda NPO
 3.    Benoemen kiesmannen NPO ledenraad
 4.    Van het bestuur
 5.    Rondvraag

       

                Het Bestuur


 

 
Voorlopige agenda alv van 7 Maart 2024

 

                                                   Afdeling 5 Zuid-Holland

 

                                                                                                                    Opgericht 30-11-1996 

                                                                  K.v. K. nr. 40448581      

Oudewater, 19 januari 2024

 

Aan:      alle verenigingen, Samenspelen en Kiesmannen

 

Beste bestuurders en overige belangstellenden,

 

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van Afdeling 5 die zal worden gehouden op donderdag 7 maart 2024 in het verenigingsgebouw van PV de Vrijheid, Sporthoekpad 2, 2661 GV Bergschenhoek , aanvang 20.00 uur.

 

Betreft: voorlopige agenda voor de algemene ledenvergadering Afdeling 5 

 1.                  Opening
 2.                  Appel van kiesmannen
 3.                  Vaststelling notulen ALV 23 November 2023
 4.                  Jaarverslag Secretaris
 5.                  Verslag Penningmeester
 6.                  Verslag Fbcc 
 7.                  Dechargering  Penningmeester
 8.                  Bestuur verkiezing

                    Kandidaten kunnen zich aan melden  Schriftelijk bij secretaris@afdeling5.nl

 1.                  Voorstellen samenspelen

                    Indiene voorstellen uiterlijk tot 7 Februari  2024 via samenspel en                                

                    voorzien van een pre advies samenspel                                       

 1.                  Vaststellen Kampioenschappen 
 2.                  Agenda NPO
 3.                  Benoemen kiesmannen NPO ledenraad
 4.                  Van het bestuur
 5.                  Rondvraag

       

                Het Bestuur