AFDELING 5 Zuid-Holland
Bestuur Blog
Aankondiging Alv vergadering van 8 Maart 2023

 

                                                   Afdeling 5 Zuid-Holland

 

                                                                                                                    Opgericht 30-11-1996 

                                                                  K.v. K. nr. 40448581      

Oudewater, 30-12-2022

 

Aan:      alle verenigingen, Samenspelen en Kiesmannen

 

Beste bestuurders en overige belangstellenden,

 

Vooraankondiging voor de Algemene Ledenvergadering van Afdeling 5 die zal worden gehouden op woensdag  8 maart 2023 in het verenigingsgebouw van PV de Vrijheid, Sporthoekpad 2, 2661 GV Bergschenhoek , aanvang 20.00 uur.

 

Betreft: De voorlopige agenda voor de algemene ledenvergadering Afdeling 5 

 1.   Opening Voorzitter
 2.   Appel van kiesmannen
 3.   Vaststelling notulen
 4.   Jaarverslag  Secretaris 2022
 5.   Evaluatie seizoen 2022
 6.   Verslag Penningmeester
 7.   Verslag Fbcc 
 8.   Bestuursverkiezing (kandidaten kunnen zich aanmelden bij secretaris@afdeling5.nl, graag korte motivatiebrief meesturen)
 9.   Voorstellen Bestuur 
 10.   Voorstellen Samenspelen                               
 11.   Vaststellen Kampioenschappen  + Vluchtprogramma
 12.   Agenda NPO
 13.   Benoemen kiesmannen NPO ledenraad
 14.   Van het bestuur
 15.   Rondvraag

 

Voostellen voor deze vergadering kunnen (voorzien van een pre advies van bestuur Samenspel) ingediend worden tot  22 februari  2023

 

 Het Bestuur

 

 

 

 

 

 foto's Kampioenen Huldiging Afdelng 5 En de Ladies Leaque 2022

Foto's Van onze Kampioenen Huliging en de Ladies Leaque 2022 wat zeer geslaagd was

Hulde aan al die hier aan hebben mee gewerkt

https://photos.app.goo.gl/tH7t2PRE88drGEC79
Concept vluchtprogramma 2023

Bij de vergaderstukken die op 10 september aan de besturen van de samenspelen zijn verzonden is ook een concept vliegprogramma 2023 bijgevoegd. Dit programma (dat ook op de site van afdeling 5 staat bij de aankondiging van de ALV) is het enige dat besproken zal worden tijdens de ALV.

Andere programma's die rondgestuurd worden via Facebook of andere kanalen zijn niet van bestuur Afdeling 5 afkomstig. 

Met vriendelijke groet

Bestuur Afdeling 5

Kampioenen Huldiging Afdeling 5 En De Ladies LeaQue 2022  Wat zeer geslaagd was 

En bedankt voor al de gene die zich hier voor hebben ingezet 

https://photos.app.goo.gl/tH7t2PRE88drGEC79
Notulen alv Afdeling 5 + Vliegprogramma 2023

PDF Notulen van de alv van afdeling 5 gehouden op 23 November 2022

PDF Vliegprogramma van de alv van afdeling 5 gehouden op 23 November 2022

 Afdeling 5 Zuid-Holland                              Opgericht 30-11-1996                           K.v. K. nr. 40448581

Notulen van de A.L.V. van Afdeling 5 gehouden op Woensdag 23 November  2022

Aanwezig; Namens het bestuur Arthur v Marrewijk. Marian van Leeuwen , Chris Busscher.en Arno Zwinkels. Rene Notenboom is afwezig met kennisgeving  

 1. Opening; Voorzitter heet een ieder welkom en begint met de vraag om 1 minuut stilte voor de mensen die ons ontvallen zijn.

Tevens een kleine terug blik op het seizoen dat qua lossingen prima verlopen is, met slechts op een enkele vluchten een lossing op zondag.

Het grootste probleem is (en dat zal naar verwachting ook nog wel even blijven) de vogelgriep. Veel liefhebbers zijn daar dit jaar gedupeerd door de maatregelen die als gevolg van de uitbraken zijn opgelegd. Of er voor seizoen 2023 al een oplossing is, is zeer de vraag.

De prijsuitreiking is prima verlopen, een goede opkomst bij zowel de kampioenen als de ladies. Iedereen  een bedank voor de gene die dit hebben mogelijk gemaakt

Tevens de melding dat Jaap Westhoeve terug is getreden uit het bestuur. We zitten nu op de minimale bezetting van vijf personen. Dat is te weinig, zeker omdat er volgend jaar in ieder geval 1 bestuurslid zal aftreden vanwege het bereiken van de maximale termijn. Er moeten dus capabele bestuursleden bij komen.  

 1. Appel afgevaardigden; aanwezig zijn de navolgende Kiesmannen / vrouw per samenspel

Twee kiesmannen (een van Westland en een van Midden Holland West) door ziekte afwezig

 

 1. Vaststellen van de Notulen van de alv van Maart 2022    

       Deze worden zonder opmerkingen goedgekeurd 

Antoon van de Burg vraagt wel of  er al iets gedaan is aanhet afscheid van Nelis Breedijk, dit heeft al weer een aantal jaar geleden plaatsgevonden, maar hij heeft nooit een bedankje ontvangen. Antwoord bestuur: dat pakken we op tijdens de jeugd dag in januari 2023.

 1. Voorstellen Samenspelen

Drechtsteden 

Week 18 06-05 Een vitesse vlucht, omdat voor deze datum in het nationaal vliegprogramma een vitesse vlucht is   voorzien      .

Bij het vliegen van een midfond vlucht zal voor de liefhebbers deze vlucht niet tellen voor de olympiade en nationaal kampioenschap.

Is aangepast in het vliegprogramma

Een gelijktijdige ochtend lossing vanuit Bordeaux en Agen (ZLU) wordt als onzin gezien. Maak daarom van Bordeaux een middag lossing

Zie het Nationaal vliegschema is aangenomen voor drie jaar, dus tot en met seizoen 2024. Opmerking; er wordt een commissie samengesteld die het Nationale Vliegprogramma gaar evalueren. Deze commissie moet in augustus 2023 met een advies komen ten aanzien van de verbeteringen die doorgevoerd zouden kunnen worden in 2024.   

Een Midfond vlucht (eventueel als reserve vlucht die gaat tellen als er een eerdere midfond vlucht afgelast is).

Is aangepast in het vliegprogramma er staat extra vlucht geprogrammeerd

Limoges (ochtendlossing

Zie meest recente aanpassing in het vliegprogramma; er wordt een extra vlucht vanuit Bordeaux geprogrammeerd

 

Week 37 16-09 Attractievlucht van (minimaal) 400 km

Zie meest recente aanpassing in het vliegprogramma  Komt een reserve vlucht (week 37) voor de jonge duiven bij. Deze reservevlucht wordt alleen geactiveerd als er bij de jongen midfond (week 31 tot en met week 36) in een weekend geen vlucht vervlogen kan worden.

De totale lossingen van afgelopen jaar worden zeer gewaardeerd, graag zal samenspel Drechtsteden daarom zien dat ook in 2023 al vluchten totaal gelost worden (met enige uitzondering de 2 eerste jonge duiven vluchten).

De  lossing in drie groepen (Rood,   Wit en Blauw) zal alleen bij toepassing zijn voor de jonge duiven bij de vluchten tot en met Lennik. Quievrain en verder gaat totaal los.

 Op de vorige week gehouden vergadering van Samenspel Drechtsteden kwam het verplicht   elders inkorven bij te weinig deelnemende duiven aan de orde.

 Dit naar een zustervereniging gaan om toch te kunnen inkorven is altijd voor een aantal leden    aanleiding om dan maar niet in te gaan korven.

 In de tijd dat de duivensport toch al steeds verder afkalft, is het zonde dat deze genoemde leden dan ook nog eens afhaken.

Als oplossing hiervoor is het toestaan dat de desbetreffende vereniging hun duiven aanlevert bij een zustervereniging.

              Dit vanzelfsprekend alleen als er minimaal 5 inkorvende leden zijn en dat het aanleveren ten alle tijden gebeurd onder toezicht van 2 bestuursleden.

 Als extra zekerheid zou men ook nog eens kunnen overwegen om een mandenlijst in te vullen en deze lijst te overhandigen bij het aanleveren.

 Aangezien dat dit aanleveren van de duiven een ‘normale’ gebeurtenis is in meerdere afdelingen in ons land, zien wij niet in dat dit niet toegestaan gaat worden in Afdeling 5 Zuid-Holland.

Bestuur afdeling; dit onderwerp is al vaker aangekaart. Vanwege concoursveiligheid wordt aanleveren niet toegestaan. Liefhebbers zullen er aan moeten wennen dat er vaker elders ingekorfd zal moeten worden. Verenigingen worden kleiner, er komt steeds meer werk terecht op de schouders van een kleinere groep vrijwilligers dus samenwerken/gezamenlijk inkorven kan ook op dat gebied voordelen opleveren

Voorstellen Samenspel Westland-Den Haag

             -Lossingen jonge duiven 2023.

              Bij aanname concept vliegprogramma 2023 waarbij het seizoen met de jongen eerder start,   de jonge duiven pas totaal lossen vanaf losplaats Quievrain, ook als deze losplaats bv pas de vierde wedvlucht is.

Totale lossingen zullen ook in 2023 het geval zijn, met uitzondering van de jonge duivenvluchten tot en met Lennik.  Quievrain en verder gaat totaal los

Lossingen natour 2023

             De eerste natourvlucht in 3 losgroepen lossen, daarna totaal.

 

 Totale lossingen zullen ook in 2023 het geval zijn, met uitzondering van de jonge    duivenvluchten tot en met Lennik. De africhtingen op zaterdag zullen wel in 3 groepen gelost worden. 

Herziening Hitteprotocol (NPO ledenraad)

            Voor de jongen een goede zaak. Voor de ouden is in het geval van hitte een korte wedstrijd geen probleem bij tijdige lossing. (Zie aanpak in België)

 Het nieuwe hitteprotocol is vorig jaar door de NPO Ledenraad aangenomen. Er is veel overleg  geweest om tot dat protocol te komen.  Indien vluchten mogelijk zijn voor slechts een deel van Nederland omdat het daar koeler is, is een beperkt hitteprotocol mogelijk. Dat is dit jaar ook al gebeurd. Overigens is er een verschil in de spelregels van het hitteprotocol voor jonge en oude duiven

. -Ophalen/ laden

         Niet meer achterstevoren inladen van duiven in Westland waarna deze elders worden   overgeladen. Er zijn in het Westland voldoende duiven waardoor dit niet nodig is.

         Planning rouleren in wagens maken en naleven zodat niet wekelijks dezelfde verenigingen op dezelfde (gunstige) plek in de wagen zitten. Dit moet mogelijk zijn omdat er voor de vlucht het aantal duiven wordt opgegeven en bekend is.

      Het vervoer maakt de routes en bepaald wat er mogelijk is.

      -Lossingen met Noord-Holland

        Geen gezamenlijke lossingen met Noord-Holland indien dit niet strikt noodzakelijk is omdat           vlieglijn/ trek van de duiven naar oostelijke richting wordt verplaatst.

        Alleen sectorvluchten worden tegelijk met afdeling 6 gelost.

      -Lay out afdelingsuitslagen

       Vanaf pagina 1 beginnen de standaard uitslag. De uitslagen van de overige systemen na de           .

       standaard uitslag vermelden want het draait uiteindelijk om de standaarduitslag

 Vorig jaar is er op de NPO ledenraad al besloten hoe de uitslag voor heel Nederland er uit    moet zien. Dat is beginnen met de standaard uitslag. Vanaf 2023 moet dit gerealiseerd zijn.

Indien er in 2023 een midfondvlucht van 400+ km op donderdagavond  wordt ingekorfd ook een vitesse vlucht op vrijdag organiseren zodat liefhebbers die hun duiven niet op 400+ km willen spelen wel de mogelijkheid krijgen om hun duiven mee te geven op een kortere afstand in betreffend weekend.

Het programma  biedt de mogelijkheid om iedere week in te korven voor een vitesse of midfondvlucht. Dat moet voldoende zijn, dat is ook de mening van de vergadering

Herindeling Afdeling 5

Initiatief voor een mogelijke herindeling van de huidige afdeling 5. De afdeling indelen in 4 smallere lengte- stroken waarbij hokken op coördinaat worden ingedeeld. Indeling in lengterichting is obv windrichting en windkracht eerlijker dan herindeling in de  breedte stroken.

Er zijn geen plannen op dit moment. Plannen maken heeft alleen zin als de grote meerderheid van de samenspelen bereid is de huidige samenspelgrenzen los te laten

Maar er zal begin volgend jaar een voorzitters overleg komen om het een en ander te bespreken

Samenspel Midden Holland Oost

 De jonge duivenvluchten enkele weken eerder beginnen met .

 korte vitessevluchten zodat er jonge duiven ingepast kunnen worden

      die om wat voor reden dan ook een vlucht gemist hebben.

 Nu kan dat niet omdat de sprongen direct te groot zijn om nog in te passen en worden verwezen  naar de natour.

      Hieronder enkele gemotiveerde voorstellen hierover.

Eind van het jonge duivenseizoen een reservevlucht voor de jonge duiven voor als er eventueel   een vlucht afgelast word. Hitteprotocol etc

     De meerderheid van de kiesmannen is voor; Is aangepast in het recente vliegprogramma

Dagfondvluchten uitbreiden naar 6 vluchten: Bestuur afdeling: Nationaal vliegprogramma telt 5 vluchten, die staan in conceptprogramma. De 6de vlucht die in 2022 op het programma stond kende een lage deelname. Mede daarom 5 vluchten in programma.

De meerderheid van de kiesmannen is voor; Is aangepast in het recente vliegprogramma

De marathonvluchten terug uit te breiden naar 6 vluchten.

Ook hierover een gemotiveerd voorstel hieronder

De meerderheid van de kiesmannen is voor; Is aangepast in het vliegprogramma

Zuid-holland Oost

De vereniging PV Stormvogels stelt het volgende voor:

Vanwege verschillende lossingsperikelen met afdeling 6, is ons voorstel om niet meer met deze afdeling vervoerd en gelost te worden

Er wordt alleen tegelijk met afdeling 6 gelost op de sectorvluchten. Onze duiven worden alleen door ons eigen vervoer vervoerd.

Hoeksewaard  e/o

Wij zouden graag het artikel: 137 van het wedvluchtreglement gewijzigd zien.

      Artikel 137 1. Jonge duiven nemen niet deel aan meerdaagse fondvluchten. 2. Jonge duiven nemen niet deel aan de nationale eendaagse fondvlucht voor oude duiven. 3. Jonge duiven nemen niet deel aan wedvluchten waarvan de afstand meer bedraagt dan de maximale afstand, die binnen de Afdeling waartoe de Basisvereniging behoort, is toegestaan. Voor de Afdelingen 1 t/m 4 geldt de maximale afstand tot Orleans; voor de Afdelingen 5 t/m 7 en 12 geldt de maximale afstand tot Ablis, voor de Afdelingen 8 en 9 geldt de maximale afstand tot Mantes la Jolie en voor de Afdelingen 10 en 11 geldt de maximale afstand tot Morlincourt.

      Er is inmiddels overleg met bestuur NPO om dit artikel aan te passen. Naar verwachting zal er in voorjaar 2023 een aangepast voorstel komen.

De (eventueel) te organiseren attractievlucht (na de laatste jonge duivenvlucht) niet op voorhand af te lassen. En hiervoor vroegtijdig deze vlucht te promoten met attractieprijzen

Er is op verzoek van de kiesmannen een reserve jonge duivenvlucht opgenomen in het vlieg programma in week 37. Deze reservevlucht wordt alleen geactiveerd als er bij de jongen midfond (week 31 tot en met week 36) in een weekend geen vlucht vervlogen kan worden.

Graag willen wij, bestuur en leden meer weten over de voorstellen van de herindeling Afd 5, die 2   jaar al zijn uitgesteld, of deze in gang gezet gaan worden voor 2023?

Er zijn geen plannen op dit moment. Plannen maken heeft alleen zin als de grote meerderheid van de samenspelen bereid is de huidige samenspelgrenzen los te laten

Maar er zal een voorzitters overleg komen om het een en ander te bespreken

5   Agenda NPO van de alv van 26-11-2022

De stemlijst werd door genomen met div  opmerkingen

Punt 5b  De lossingen Nationaal; bij geen gelijk advies nationale lossing commissie besluit het NPO bestuur. Dat besluit moet dan wel genomen worden na overleg met de lossingscommissie van de sectoren

6c-4 Gp vlucht

Hiermee is de stem verhouding 8 voor 10 tegen

Punt 6c-6 Insturen D & W bestanden Cloud

     Hier zijn we tegen met algemene stemmen  18

Bij Punt  6c geeft Gerard van Leeuwen uitleg aangaande de uitslagen. In maart 2021 is in de   vergadering aangenomen hoe de uitslagen er uit gaan zien. Dat zal onder meer zijn; eerst de normale uitslag dan de grootmeester en dan het hok .

 Alle uitslagen + kampioenschappen boven verenigingsniveau gaan er hetzelfde uitzien. Als een samenspel naast deze standaard uitslag nog een andere uitslag of kampioenschap wil moet men dat in overleg met compuclub regelen. De kosten voor deze extra uitslag en/of andere kampioenschappen komen voor rekening van het samenspel.  

6   Vliegprogramma Afdeling 5    2023 zoals is aangenomen op de alv van 23 November 2022

7 kiesmannen / Vrouw voor de NPO Ledenraad

Drie leden van het bestuur zijn beschikbaar en na overleg in de vergadering stelt Wim Groen zich beschikbaar om mee te gaan. Daarmee hebben we voldoende  kiesmannen om onze 4 stemmen te kunnen uitbrengen.

De volgende kiesmannen gaan naar de Ledenraad op 26 november; Arthur v Marrewijk,  Arno Zwinkels, Wim Groen en Chris Busscher

De vergadering gaat hiermee akkoord

8   Wat ter tafel komt

Antoon van de Burg;  We missen iemand op deze vergadering, namelijk Jan Eskes

Arthur en Ruud den Dunnen geven uitleg;

ZH Oost heeft 1 kiesman. Die kiesman doet namens het samenspel het woord. Jan Eskes is geen kiesman namens ZHO. Als er vragen zijn met betrekking tot het vervoer mag Jan, ook als is hij geen kiesman, daar iets over zeggen.  Dit doet hij dan als lid van de vervoerscommissie. Ook aan de rondvraag kan Jan deelnemen.

Jan was dus gewoon welkom op deze vergadering. Het is zijn keuze geweest om niet aanwezig te zijn. Dat er bij het besluit van Jan meespeelt dat er binnen de afdeling leden zijn die van mening zijn dat zij alles op social media kunnen roepen over het bestuur, het vervoer en de persoon Jan Eskes is diep triest. Helaas is er weinig tot niets wat hier aan gedaan kan worden. De gedragscode die door de NPO Ledenraad is aangenomen biedt te weinig sanctie mogelijkheden. De personen die het nodig vinden anderen continu te beschadigen zouden meer door hun omgeving gecorrigeerd moeten worden. Dat is ook een taak van bestuurders van de verenigingen waar men lid is.

Op maandag 28 november staat er in ieder geval een overleg gepland met Jan Eskes.

9 Sluiting

De voorzitter bedankt iedereen voor de positieven inbreng en sluit de vergadering om 22.12 uur.

 
Opnieuw vogelgriep nu in Spijkenisse 25-08

Vogelgriep in Spijkenisse 25-08

Helaas is gisteravond laat bekend geworden dat er op een kinderboederderij in Spijkenisse een geval van vogelgriep is geconstateerd. Dit houdt in dat er per direct een vervoersverbod ingesteld is voor een gebied 10 kilometer rondom de uitbraak locatie in Spijkenisse. Opnieuw worden er veel liefhebbers door dit verbod getroffen, het seizoen is direct voorbij. De kaart waarop zichtbaar is welk gebied er in de 10 kilometer zone valt + de bijbehorende maatregelen zijn inmiddels verstuurd naar de samenspelen. Hier staat de link waar de documenten te vinden zijn. Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Spijkenisse 2022 | Regeling | Rijksoverheid.nl

Er wordt een lijst opgesteld met daarop de liefhebbers die volgens onze informatie binnen het aangewezen gebied wonen,. Deze lijst wordt via de besturen van de samenspelen verspreid met het verzoek deze door te sturen naar de verenigingen.Verzoek aan de verenigingen om ook zelf na te gaan welke leden er in het getroffen gebied vallen. 

Voor de verenigingen waarbij het lokaal binnen het getroffen gebied is gevestigd mag duidelijk zijn dat er in deze lokalen niet kan worden ingekorfd. Indien een vereniging buiten het getroffen gebied gevestigd is, kan het wel gebruikt worden maar kan er uiteraard alleen door de liefhebbers die niet in het getroffen gebied wonen, worden ingekorfd. 

Indien een liefhebber lid is van een vereniging die in het getroffen gebied ligt, maar die zelf buiten het betreffende gebied woont, kan de liefhebber bij een andere vereniging (gevestigd buiten het getroffen gebied) inkorven. De omliggende verenigingen wordt verzocht deze liefhebbers op te vangen. 

Als er van een getroffen vereniging nog wel 5 liefhebbers of meer deelnemen aan de vluchten, kan er na het inkorevn elders wel in het eigen lokaal worden ingelezen na inkorving (D-bestand) en worden afgeslagen (W-bestand). Let op; zowel het D- als het W-bestand moet dan door de eigen vereniging worden ingestuurd. 

Als er minder dan 5 liefhebbers zijn die deelnemen, moeten zowel het D- en W-bestand door de vereniging waar ingekorfd wordt, worden ingestuurd. Dus in dat geval inkorven en afslaan bij de gastvereniging. Insturen gebeurd dan via de N-module in Winver. Deze N-module moet dan wel geregistreerd staan. Dit kan gecontroleerd worden via Winver: help_modules-N. Er komt dan een lijst met verenigingsnummers van de verenigingen waarvan de N-module is geregistreerd en gebruikt kan worden. Als de vereniging daar niet tussenstaat is het zaak om direct te mailen naar info@compuclub.nl om de licentie alsnog te verkrijgen.

Het mag duidelijk zijn dat er aan de huidige regeling omtrent de vogelgriep veel moet veranderen. Duiven moeten daar gewoon buiten blijven. Hier wordt door het bestuur NPO al het hele jaar overleg over gevoerd met de betreffende instanties maar tot nu toe zonder veel resultaat. WIj zullen als bestuur nogmaals aandringen op de noodzaak van aanpassing van de regels want op basis van de huidige regels wordt onze sport ten onrechte keihard getroffen.

Bestuur Afdeling 5

 


 

 
 Vervolg vliegprogramma

Nu de vluchten voor dit weekend zijn afgelast, hebben wij als bestuur besloten dat een aanpassing van het jonge duiven programma wenselijk is. Dit om de stappen niet te groot te maken. Volgende week donderdag (18 augustus) kunnen we de jonge duiven daarom inkorven voor Morlincourt J33. Deze vlucht telt mee voor de kampioenschappen in rayon West, Midden en Oost en ook voor de nationale kampioenschappen jonge duiven. In week 34 gaan de jonge duiven dan naar Nanteuil zoals op het programma staat.

Op vrijdag 19 augustus kan er worden ingekorfd voor de natourvlucht vanuit Lennik N33. Er zijn door het wegvallen van dit weekend in totaal vier natourvluchten.

Aanstaande maandag 15 augustus kan er in een beperkt aantal lokalen worden ingekorfd voor een africhting vanuit Roosendaal op dinsdag. Kijk voor meer informatie op het vervoersblog. 

Bestuur Afdeling 5

 
Niveau's invullen voor insturen gegevens naar Compuclub

Wij hebben een paar vragen gekregen inzake de mogelijkheid om een deel van de ingekorfde duiven als invliegduif mee te geven. Volgens NPO reglement is het meegeven van een deel van de duiven als vrachtduif mogelijk. In ons infoboek staat deze mogelijkheid ook vermeld sinds dit jaar. De liefhebbers die vragen hebben gesteld, hebben  in hun klok aangegeven dat er aan aantal duiven als invliegduif meegaan,conform de instructie. Deze invliegduiven zijn echter toch opgenomen in de samenspel uitslag.

Omdat de ervaring leert dat niet door iedere vereniging een compleet ingevuld bestand richting Compuclub gestuurd wordt, is er binnen Compuclub, net als voorgaande jaren, een extra controle ingebouwd die ervoor zorgt dat alle niveaus ( van 2 tot en met 9) automatisch gevuld worden.  Wij zijn er, naar nu blijkt ten onrechte, vanuit gegaan dat indien een liefhebber alles netjes in zijn klok aangeeft dit niet overschreven zou worden. Alleen niveaus die ontbreken zouden aangevuld moeten worden. Naar nu blijkt worden de gegevens die de liefhebber in de klok invoert, overschreven met als gevolg dat alle duiven in concours staan.

Dit kunnen we alleen oplossen door de extra controle functie uit te zetten. De controle kan uitgezet worden, gevolg kan wel zijn dat verenigingen die het bestand voor het insturen naar Compuclub niet completeren, niet in alle uitslagen voorkomen. Immers als een niveau niet gevuld is doe je niet mee.

Voor degenen die met Winver werken hebben wellicht al opgemerkt dat als er een UDP bestand geladen wordt in Winver er een "pop up" scherm is met daarin een vakje "niveau's automatisch aanvullen". Dat vakje staat standaard aangevinkt. Als dat aangevinkt blijft, worden de niveaus dus aangevuld indien nodig. Dat zou voldoende waarborg moeten zijn om er voor te zorgen dat de liefhebbers op juiste wijze in de uitslag staan. De extra (alles overschrijvende) controle kan dan uitgezet worden.

Gelet op de NPO reglementen en het feit dat het ook zo in het info boek staat, zijn wij van mening dat de extra controle uitgezet zal moeten gaan worden. Dat gaat dan ook gebeuren. Hierbij dan ook het dringende verzoek aan alle "computermensen" bij de verenigingen om de bestanden die ingestuurd worden volledig (dus tot en met niveau 9) in te vullen. Formeel is dit de plicht van de liefhebber zelf, maar de verenigingsfunctionaris achter de computer kan dit uiteraard ook. 

Wij danken iedereen alvast voor de medewerking.

Bestuur Afdeling 5
Attraktievluchten

Geachte Leden,

De Attractie Commissie verzorgt een Tv vlucht vanaf Fontenay op 4 Juni 2022

Poulebrief Niveau 5 Kolom 25 aantal duiven invoeren. aantal gaat vanaf de eerste getekende

Allen succes toegewenst

 
Aanpassing coordinaten van leden; door ledenadministrateur vereniging.

Vanuit Compuclub hebben wij bericht ontvangen dat er regelmatig een reclame wordt ingediend omdat er niet met de juiste coordinaten wordt gerekend. Uiteraard is dit niet de bedoeling. Zorg ervoor dat het ledenbestand op tijd in orde is. De ledenadministrateur van de vereniging (meestal de secretaris) moet de coordinaten in het NPO ledenbestand aanpassen door in te loggen via duivensportbond.nl. Complucub haalt de gegevens op vanuit de NPO ledenadministratie.

Dus mocht u zien dat er niet met de juiste coordinaten gerekend wordt, geef dit door aan de ledenadministrateur van uw vereniging. Deze moet de gegevens dan per direct in het NPO Ledenbestand aanpassen. Voor de goede orde merken wij op dat zolang niet de juiste gegevens in het NPO ledenbestand zijn verwerkt de liefhebber in kwestie niet (of niet juist) in de uitslag kan worden opgenomen. Een reclame op deze grond is niet mogelijk. 

Dank voor de medewerking.

Bestuur Afdeling 5

 

 

 
Kampioenschappen 2022

Tijdens de algemene ledenvergadering van 10 maart jl. is er een voorstel aangenomen om de kampioenschappen in 2022 te berekenen aan de hand van het verfijnd NPO systeem waarbij alle duiven tellen. WIj hebben het verzoek tot aanpassing aan de Compuclub doorgegeven. Helaas heeft Compuclub aangegeven dat er voor 2022 geen wijzigingen meer aangebracht kunnen worden in de berekening van de kampioenschappen voor het jaar 2022. Dit houdt in dat de afdelingskampioenschappen op dezelfde wijze als in 2021 zullen worden vastgesteld. 

Wij vertrouwen erop jullie hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Bestuur Afdeling 5

 
Agenda alv voor 10 Maart 2022

Oudewater, 17-2- 2022

 

Aan:      alle verenigingen, Samenspelen en Kiesmannen

Beste bestuurders en overige belangstellenden,

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van Afdeling 5 die zal worden gehouden op donderdag 10 maart 2022 in het verenigingsgebouw van PV de Vrijheid, Sporthoekpad 2, 2661 GV Bergschenhoek , aanvang 20.00 uur.

Betreft: De agenda voor de algemene ledenvergadering Afdeling 5 

 1.   Opening Voorzitter
 2.   Appel van kiesmannen
 3.   Vaststelling notulen
 4.   Evaluatie seizoen 2021
 5.   Verslag Penningmeester
 6.   Verslag Fbcc 
 7.   Bestuursverkiezing (zie toelichting)
 8.   Voorstellen samenspelen (Bijgevoegd) 
 9.   Voorstellen Bestuur  (Bijgevoegd)                                  
 10.   Vaststellen Kampioenschappen  + Vluchtprogramma
 11.   Agenda NPO
 12.   Benoemen kiesmannen NPO ledenraad
 13.   Van het bestuur
 14.   Rondvraag

Het Bestuur

 
Uitkomsten Ledenvergadering Afdeling 5 en Ledenraad NPO

Beste liefhebbers,

Op basis van de door de kiesmannen van de samenspelen uitgebrachte stemmen is duidelijk geworden dat er met betrekking tot het lossen van de duiven van onze afdeling de meerderheid voor optie A heeft gekozen. Dit houdt in dat vanaf seizoen 2022 de oude duiven op elke wedvlucht totaal gelost zullen worden. De jonge duiven gaan de eerste twee wedvluchten in drie groepen (Rood, Wit en Blauw) los en daarna in een keer. De natour vluchten worden ook allemaal totaal gelost. Voor de africhtingen geldt dat er wel in groepen gelost zal gaan worden. 

Met betrekking tot de NPO ledenraad die afgelopen zaterdag heeft plaatsgevonden zullen wij de belangrijkste punten die zijn aangenomen, benoemen. Het nationaal vliegprogramma zoals dat door de NPO na 10 november is gepubliceerd, is aangenomen. Op twee punten staakten de stemmen (evenveel voor als tegenstemmen), daar volgt een tweede stemronde in maart 2022. Het betreft de punten:

 1. De vlucht A26 Marathon vervliegen als ochtendlossing (14 kiesmannen van de afdelingen voor ochtendlossing, 14 tegen)
 2. De vlucht Brive in week 31 (13 kiesmannen van de afdeling waren voor G vlucht, marathon + eendaagse fond en 13 kiesmannen waren voor het schrappen van de vlucht.

Voor beide punten is dus nog niet duidelijk hoe deze uiteindelijk op het programma komen. Dat wordt tijdens de NPO ledenraad in maart 2022 beslist. De rest van het nationaal vliegschema is wel vastgelegd. De officiele start van het seizoen 2022 gaat plaatsvinden op 23 april 2022 met de eerste Vitesse vlucht.

De invulling van ons eigen programma met losplaatsen zal pas plaatsvinden nadat de lijst met losplaatsen die voor de afdelingen beschikbaar zijn in 2022 bekend is geworden. Naar verwachting zullen de gesprekken met de NPO hierover in december gaan plaatsvinden. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij u nader informeren. 

Ten aanzien van de sectorindeling is het goed om te weten dat hierover ook gesprekken gaan plaatsvinden met NPO en de afdelingen. Ook hier zal in december een start mee gemaakt worden. 

Kortom op duivengebied is het wellicht en rustige periode, op bestuurlijk gebied staan er een hoop zaken op het programma.

Bestuur afdeling 5
ALV op 24 november

Beste samenspelbestuurders,

Afgelopen vrijdag zijn er opnieuw beperkende maatregelen aangekondigd. Een van de beperkingen is dat horeca en bijvoorbeeld sportkantines om 20 uur gesloten moeten worden. Inmiddels is duidelijk dat verenigingslokalen gelijk gesteld worden aan sportkantines hetgeen inhoudt dat deze formeel na 20 uur ook niet meer open mogen zijn. Vergaderen zit er in de avond dan ook niet in. Daarnaast denken wij dat het vanuit maatschappelijk oogpunt niet wenselijk is om met een grotere groep mensen bij elkaar te komen, ook niet als dit in de middag plaatsvindt.

Ons voorstel is dan ook om voor aankomende ledenvergadering de stemming schriftelijk te laten plaatsvinden. De punten waarover stemming gewenst is blijken uit de reeds in uw bezit zijnde vergaderstukken. Deze stukken zullen inmiddels besproken zijn of op korte termijn besproken worden met de verenigingen uit uw samenspel. Het standpunt vanuit het samenspel ten aanzien van de in stemming te brengen zaken zal dan ook al bekend zijn of dat spoedig zijn.

Om het overzichtelijk te maken zullen wij een lijst opstellen met daarin de zaken waarover er vanuit het samenspel een stem uitgebracht moet worden. Dit betreft met name punten voor de NPO vergadering van 27 november. Deze lijst zullen wij later deze week aan u doen toekomen. Wij willen u vragen om de lijst voorzien de uitkomst van het tijdens de samenspelvergadering door de verenigingen ingenomen standpunten en deze daarna aan secretaris@afdeling5.nl voor 23 november terug te sturen. Wij zullen dan de stemmen verzamelen en op 24 november de uitslag van de ter stemming gebrachte punten met u delen. Wij hopen dat u zich als samenspel besturen in deze opzet kunnen vinden.

Wij gaan er als bestuur wel van uit dat er op niet al te lange termijn een mogelijkheid is om een overleg in te plannen met de voorzitters van de samenspelen. Dit onder meer om punten als samenstelling bestuur, het opzetten van een commissie die een gedragscode gaat ontwikkelen en handhaven en bijvoorbeeld ook  wensen en ideeen over een nieuwe sectorindeling te bespreken. Dit is namelijk iets wat op de korte termijn agenda van de NPO staat. 

Bestuur Afdeling 5
Aankondiging Alv Vergadering van 24 November 2021

Afdeling 5 gaat een alv vergadering  houden op 24 November 2021

En dit volgens de dan geldende regels voor de Corona

https://afdeling5.nl/afd_5/pdfBestuur/agenda_afd5_24-11-2021.pdf

https://afdeling5.nl/afd_5/pdfBestuur/Concept_vlieg2022.pdf

https://afdeling5.nl/afd_5/pdfBestuur/voorstellen_opmerkingen_bestuur_oktober_31-10-2021.pdf

Het bestuur

 
Kampioenen huldiging 2021

Ook dit jaar, na een moeizaam jaar, zijn er toch weer kampioenen.

Dit spektakel gaan we dit jaar houden in zevenhuizen

                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                               

Klik hier voor de uitnodiging
Aankondiging najaarsvergadering Afdeling 5

Op woensdag 24 november zal de najaarsvergadering gehouden worden. De concept agenda wordt binnenkort verstuurd aan de secretarissen van de samenspelen.

Voorstellen moeten worden ingestuurd via het samenspel. Het bestuur samenspel moet deze voorstellen voorzien van een pré-advies en uiterlijk 25 oktober insturen naar secretaris@afdeling5.nl . 

Voorstellen die niet via het bestuur samenspel worden ingestuurd of niet voorzien zijn van een pré-advies zullen niet in behandeling genomen worden.

Tegelijk maken wij gebruik van de mogelijkheid om een dringende oproep te doen aan geschikte kandidaten om zich aan te melden voor een functie in het bestuur van Afdeling 5. Er zijn meerdere plekken die ingevuld moeten worden om het besturen van de Afdeling in goede banen te kunnen leiden.

Kandidaten kunnen zich melden bij secretaris@afdeling5.nl .

Klik hier voor de agenda in pdf

 

Bestuur Afdeling 5
Stemming inzake losplaats laatste natourvlucht Update 02-09

Een ruime meerderheid van de samenspelen heeft aangegeven te kiezen voor de optie om de laatste natourvlucht (18-09) vanuit Niergnies te laten plaatsvinden. De inkorving vindt plaats op vrijdag 17-09. Op donderdag 16-09 is er dan ruimte om in te korven voor een attractievlucht.

Vanuit de NPO hebben wij inmiddels begrepen dat er voor Orleans op basis van de reglementen geen vergunning wordt afgegeven. Fontenay sur Eure is de maximaal haalbare losplaats, dat gaat het dan ook worden. Inkorven kan op een beperkt aantal locaties. Er kunnen oude en jonge duiven worden ingekorfd. De vlucht telt nergens voor mee. De attractievlucht zal gehouden worden voor liefhebbers uit afdeling 5 en 6. Er is geen mogelijkheid om duiven van andere afdelingen mee te nemen.

Nadere info omtrent de inkorfmogelijkheden en dergelijke volgt.

Bestuur Afdeling 5
Winnaars Van der Valk kadobonnen Morlincourt

De winnaars van de kadobonnen van Van der Valk (eur 250 per stuk) zijn bekend.

In rayon West zijn de winnaars: Grinwis-van Alphen uit Ouddorp op plaats 775 en Kooke-Bos uit Hellevoetsluis op plaats 1539

In rayon Midden zijn de winnaars: D. van Duivenbode uit Leiden op plaats 780 en Sona Hagens uit Achthuizen op plaats 1558

In rayon Oost zijn de winnaars: Overbeek-Rijsbergen uit Oudewater op plaats 1197 en Houdijker en Zn uit Snelrewaard op plaats 2390

Alle winnaars van harte gefeliciteerd!

De activiteitencommissie
Extra prijzen op Morlincourt 21 augustus

Op de jonge duivenvlucht vanuit Morlincourt op 21 augustus zijn er extra prijzen te winnen. Per rayon (West, Midden en Oost) zijn er twee cadeaubonnen van Van der Valk Hotels ter waarde van eur 250 per stuk te winnen.

De waardebonnen kunnen worden gewonnen op de middenprijs en de laatste prijs. Indien de duif niet gezet is, gaat de prijs door naar de eerstvolgende duif die gezet is.

Inleg 25 cent per duif.  klik hier voor het voorbeeld om de gezette duiven in het verenigingsprogramma in te voeren. Dit moet uiteraard op de inkorfdag gebeuren met het verzenden van de deelname udp bestand. Aantal gezette duiven invoeren op niv 05 kolom 25

Voor meer informatie klik op : Flyer >>>

De activiteitencommissie
Geen oude duiven mee op jonge duiven vluchten!

Geacht bestuur,

Zoals In een eerdere mail wisseling (d.d. 22 juli)  is aangegeven door bestuur NPO wijzen wij u er nogmaals op dat er geen oude duiven ingekorfd mogen worden bij de jonge duivenvluchten.
Dit zou niet stroken met de besluiten genomen op de ledenraad NPO van 28 november 2020,  bestuur NPO is van mening dat elke bestuurslaag binnen de duivensport zich houdt aan NPO reglementen en besluiten van de Ledenraad, het hoogste orgaan binnen de duivensport, anders schaadt het algemeen belang van de duivensport.

Wij verwachten dan ook dat u de genomen besluiten op de ledenraad zo ook uitvoert en oude duiven niet toelaat bij de jonge duivenvluchten.

Met vriendelijke groet,

Huib Bransen

Secretaris

 
Vooruitzichten komend weekend; aanpassing programma Update!

Update 16.58uur: De meest recente informatie van het IWB is inmiddels binnen. Deze informatie is dusdanig dat we hebben besloten de vlucht met de jonge duiven af te lassen. 

Update 12.30 uur: Het IWB heeft zojuist aangegeven de vooruitzichten voor zaterdag voor lossingen op korte afstanden iets positiever te zien. Vanmiddag om 18 uur komt het IWB met een laatste update. Op basis daarvan wordt een besluit genomen of het inkorven voor de jonge duiven op vrijdag door kan gaan.

De lossing van de oude duiven vanuot Pt Sint Maxence blijft gewoon op vrijdag staan.

 

Zoals een ieder wellicht al gezien heeft, zijn de vooruitzichten voor komend weekend opnieuw niet goed. Vanuit het IWB is inmiddels ook een advies gekomen om dit weekend niet te lossen. Voor vrijdag zien de omstandigheden er wel goed uit. Dit houdt in dat de oude duiven die donderdag worden ingekorfd op vrijdag gelost zullen gaan worden. De losplaats zal, indien we daar een losvergunning voor krijgen, toch Pont Sint Maxence worden.Met veel creativiteit van het vervoer is dit hetgeen maximaal haalbaar is met betrekking tot het rijtijdenbesluit. De vlucht zal meetellen voor het midfondkampioenschap in de afdeling. 

Zoals het er nu naar uitziet zal de vlucht voor de jonge duiven komen te vervallen. Het definitieve besluit daarover nemen we morgen. Uiteraard heeft dit consequenties voor de rest van het jonge duiven en waarschijnlijk ook het natoerprogramma daarover informeren wij zo spoedig mogelijk. 

Aanstaande maandag staat er in ieder geval inkorven voor een aftrichting vanuit Meer/Roosendaal op het programma. Er kan worden ingekorfd in de daarvoor aangewezen lokalen. Meer informatie hierover zullen in het weekend op het blog van het vervoer worden geplaatst.

Bestuur Afdeling 5
Aanpassing programma jonge duiven

Aanpassing programma jonge duiven

De weergoden laten ons de laatste weken in de steek met als gevolg dat er nog geen africhting voor de jonge duiven is doorgegaan. Ook de vooruitzichten voor de komende dagen zien er niet geweldig uit. Om er voor te zorgen dat onze jonge duiven toch goed voorbereid aan de wedvluchten kunnen beginnen, hebben we besloten het programma aan te passen. Hieronder het programma:

 

Vliegprogramma 2021  versie 07

 

 

 

week

datum

Jongen

Navlucht

MidweekseAfrichtingen

 

 

Blauw Wit /Rood

Blauw Wit /Rood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

3-7-2021

Meer/Roosendaal/Numansdorp T

 

 

27

10-7-2021

Meer/Roosendaal T

 

di 06-07 Hazeldonk aangewezen verenigingen 

28

17-7-2021

Duffel/Lennik

 

di 13-07 Hazeldonk aangewezen verenigingen 

29

24-7-2021

Lennik/Oudenaarde

 

di 20-07 Hazeldonk aangewezen verenigingen 

30

31-7-2021

Quievrain/Quievrain

 

di 27-07 Hazeldonk aangewezen verenigingen 

31

7-8-2021

Peronne ( do-3 groepen)

Meer T

 

32

14-8-2021

Pt.Maxcence

Duffel/Lennik

 

33

21-8-2021

Nanteuil

Lennik/Oudenaarde

 

34

28-8-2021

Pontoise sector

Quievrain/Arras

 

35

4-9-2021

Pt.Maxcence

Peronne (drie groepen)

 

36

11-9-2021

Fontenay sector

Peronne

 

37

18-9-2021

Orleans (attractie)

 

 

 

De bedoeling is om de eerste twee vluchten (17-07 en 24-07) de duiven in vijf groepen in plaats van drie groepen te lossen. Dit kan alleen als we daar toestemming van de NPO voor krijgen. De opzet is als volgt:

Op 17-07 indien toestemming NPO qua lossingen

 

Groep 1

ZHE + Westland

 

Lennik

 

Groep 2

Leiden

 

Duffel

 

Groep 3

HW

 

Lennik

 

Groep 4

MHO+MHW

 

Duffel

 

Groep 5

DS+GY+ZHO

 

Duffel

 
         

Op 24-07 indien toestemming NPO qua lossingen

 

Groep 1

ZHE + Westland

 

Oudenaarde

Groep 2

Leiden

 

Oudenaarde

Groep 3

HW

 

Lennik

 

Groep 4

MHO+MHW

 

Lennik

 

Groep 5

DS+GY+ZHO

 

Lennik

 
         

Op 31-07

Rood/Wit/Blauw

 

Quievrain

 

 

Uiteraard zullen er voor- en tegenstanders zijn van deze aanpassing, maar wij zijn van mening dat het belangrijk is om de jonge duiven een goede start te geven met voldoende opleer mogelijkheden.

Bestuur afdeling 5
Vogelgriep in Vleuten; regels gewijzigd 25-06-2021 binnen 10 km zone niet inkorven

Vogelgriep in Vleuten

Regeling vogelgriep gebied Vleuten gewijzigd.

De regeling voor de vogelgriep zijn gewijzigd, de regels die gelden voor de drie kilometerzone gelden nu ook voor de tienkilometerzone.

De wijziging in de regeling is veroorzaakt door leden die, ondanks dat wij het afgeraden hebben, op eigen initiatief zijn gaan bellen met de overheidsinstanties. Dit heeft ons genoodzaakt om ook contact op te nemen met het ministerie. De regeling kan op meerdere manieren worden uitgelegd, en het ministerie gaat onze uitleg van de regeling bespreken.

Dit houdt in dat, totdat er ander bericht komt, de regeling voor de liefhebbers die binnen de drie en tien kilometerzone wonen gelijk is.

Drie kilometer zone.

Er mogen geen vogels ( dus ook geen duiven ) vervoerd worden binnen de drie kilometerzone. De liefhebbers die wonen binnen dit gebied kunnen niet inkorven voor wedvluchten.

Inkorflokalen binnen dit gebied kunnen niet gebruikt worden

Drie kilometer zone (kaart 3 kilometer gebied)

 

Tien kilometerzone.

Er mogen geen vogels ( dus ook geen duiven ) vervoerd worden binnen de tien kilometer zone. De liefhebbers die wonen binnen dit gebied kunnen niet inkorven voor wedvluchten.

Inkorflokalen binnen dit gebied kunnen niet gebruikt worden. Ook deze liefhebbers kunnen niet meer inkorven voor wedvluchten.

Tien kilometer zone. (kaart tien km gebied).

 

Die liefhebbers, verenigingen en afdelingen die dit betreft dienen hier rekening mee te houden.

Voor de gehele regeling, zie de website van het ministerie van LNV

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/regelingen/2021/06/10/regeling-maatregelen-beschermings--en-bewakingszone-hoogpathogene-vogelgriep-vleuten/Regeling+maatregelen+beschermings+en+bewakingszone+hoogpathogene+vogelgriep+Vleuten+2021.pdf

 
Africhting 26-06 gaat niet door!

Gelet op de voorspelde slechte weersomstandigheden op zaterdag is de kans op lossen morgen nihil. De vooruitzichten voor zondag lijjken beter, echter dan is er sprake van een oostenwind. Met andere woorden waarschijnlijk meteen twee nachten mand en de kans op oostenwind op zondag maken het verre van ideale omstandigheden om de jonge duiven de eerste keer via de afdeling af te richten. Het seizoen is nog lang en met de eerder aangekodigde aanpassing van het programma (het omzetten van de vlucht op 3 juli in een africhting) komt er nog genoeg ruimte voor een goede opleiding van de jonge duiven.

Het bestuur van afdeling 5 heeft dan ook besloten de africhting niet door te laten gaan. Hopelijk zijn de omstandigheden aanstaande dinsdag wel van dien aard dat deze africhting wel gewoon door kan gaan.

Bestuur afdeling 5
Aanpassing programma jonge duiven; 3 juli nog africhting

Omdat er de afgelopen weken nog geen gelegenheid is geweest om de jonge duiven mee te geven met een africhting via de afdeling, hebben we besloten om Duffel van 3 juli te laten vervallen en daarvoor in de de plaats een africhting te organiseren. De bedoeling is om qua losplaatsen hetzelfde aan te houden als aankomende zaterdag.

Het officiele jonge duiven programma start dan op 10 juli. 

Bestuur afdeling 5
Bericht inzake Cahors A26

Bericht inzake Cahors 2 juli 2021

In ons oorspronkelijke programma stond op 2 juli Cahors A26 met een ochtendlossing geprogrammeerd. Dit ervan uitgaande dat een dergelijke ochtendlossing ook gewoon meetelt voor de Nationale Kampioenschappen. Omdat er binnen onze sector onduidelijkheid was of een ochtendlossing wel voldeed aan de gestelde eisen is de vraag eind mei neergelegd bij de NPO. Via de NPO ontvingen wij het volgende bericht:

Op het nationale programma staan alleen middaglossingen, dus A26 is ook een middaglossing.

Staan er meerdere sectoren op 1 losplaats dan zijn gaan alle sectoren op dezelfde losplaats ook in 1 keer los.

 

Met vriendelijke groet,

 

Frank Marinus

Om leden niet uit te sluiten van de Nationale Kampioenschappen is besloten de ochtendlossing aan te passen naar een middaglossing. In het programma op de website is deze wijziging ook doorgevoerd. Er is ten onrechte helaas geen aanvullend bericht geplaatst op de site. Hiervoor bieden wij onze oprechte excuses aan.

Voor 2022 zullen wij samen met Afdeling 6 Noord Holland optrekken om in het nationale programma voor dat jaar ook een ochtendlossing te realiseren op een van de reguliere marathon vluchten. 

Binnen ons eigen programma staat de ochtendlossing vanuit Brive op 13 augustus vast. Dit is geen nationale vlucht, dus deze gaat in ieder geval door.

Tegelijk maak ik van de gelegenheid gebruik om aan te geven dat er binnen ons bestuur nog vacatures zijn. Kandidaten kunnen zich melden bij secretaris@afdeling5.nl .

Namens bestuur Afdeling 5

Arthur van Marrewijk
Aanpassing aantal duiven inkorving Niergnies V24 naar 27

Hoewel volgens de NPO het hitteprotocol vandaag niet van toepassing is, hebben wij als bestuur besloten voor de inkorving van vanavond de aantallen duiven per mand te verlagen van 30 naar 27.

Bestuur Afdeling 5
Hitteprotocol 17 juni 23 duiven in de mand

Hitteprotocol vluchten die op donderdag 17 juni worden ingekorfd .


Ook voor de vluchten, die vandaag 17 juni 2021 worden ingekorfd is het hitteprotocol van toepassing.

Beste liefhebbers,

Voor komende dagen worden hoge temperaturen verwacht en is het Hitteprotocol van kracht voor bovengenoemde wedvlucht.

Het van kracht zijnde hitteprotocol schrijft onder andere voor het aantal duiven per mand te verlagen naar 23 voor de grote Ruco mand en 20 voor de kleine Ruco mand en de Oomens mand. En minimaal de bovenste rij manden in de auto moet leeggelaten worden. In het hitteprotocol vindt U ook de instructies voor liefhebbers, vereniging en vervoerders in de vorm van handige kaarten.

http://www.wowd.nl/producten/hitteprotocol/
Of het hitteprotocol ook voor de vluchten die morgen en in het weekend worden ingekorfd wordt later bekend gemaakt of het hitteprotocol van kracht is.

Bestuur NPO
Hitteprotocol Bordeaux nu 23 duiven in de mand

Zojuist heeft de NPO het onderstaande bericht verzonden:

Hitteprotocol

Voor de wedvlucht Bordeaux/Perigueux is het hitteprotocol van kracht

Beste liefhebbers,

Voor komende dagen worden hoge temperaturen verwacht en is het Hitteprotocol van kracht voor bovengenoemde wedvlucht.

Het van kracht zijnde hitteprotocol schrijft onder andere voor het aantal duiven per mand te verlagen naar 23 voor de grote Ruco mand) en 20 voor de kleine Ruco mand en de Oomens mand. En minimaal de bovenste rij manden in de auto moet leeggelaten worden. In het hitteprotocol vindt U ook de instructies voor liefhebbers, vereniging en vervoerders in de vorm van handige kaarten.

http://www.wowd.nl/producten/hitteprotocol/

 

Of het hitteprotocol ook voor de andere vluchten deze week van kracht is, wordt later in de week bekend gemaakt.

 

Bestuur NPO

 
Vogelgriep in Vleuten

Gisteravond laat bereikte ons het volgende bericht:

Vandaag 10 juni is vogelgriep geconstateerd in Vleuten

In Vleuten is vogelgriep uitgebroken. Per 21 april zijn er nieuwe EU regels van kracht. Door de nieuwe regels zijn er ook consequenties voor de duivenliefhebbers en inkorflokalen binnen de drie en tien kilometer zones.

De consequenties zijn:

Drie kilometer zone.

Er mogen geen vogels ( dus ook geen duiven ) vervoerd worden binnen de drie kilometer zone. De liefhebbers die wonen binnen dit gebied kunnen niet inkorven voor wedvluchten.

Inkorflokalen binnen dit gebied kunnen niet gebruikt worden

Drie kilometer zone (kaart 3 kilometer gebied)

 

Tien kilometer zone.

Gelegenheden waarbij vogels worden samengebracht, zijn verboden. Inkorflokalen binnen dit gebied (1755 Oudewater, 1766 Woerden en 1767 Woerden) kunnen dus niet gebruikt worden. De liefhebbers buiten de drie kilometer zone, maar binnen de tien kilometer zone kunnen wel inkorven maar moeten naar een vereniging buiten de tien kilometer zone.

Tien kilometer zone. (kaart tien km gebied).

Die liefhebbers, verenigingen en afdelingen die dit betreft dienen hier rekening mee te houden.

Voor de gehele regeling, zie de website van het ministerie van LNV

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/regelingen/2021/06/10/regeling-maatregelen-beschermings--en-bewakingszone-hoogpathogene-vogelgriep-vleuten/Regeling+maatregelen+beschermings+en+bewakingszone+hoogpathogene+vogelgriep+Vleuten+2021.pdf

 
Winnaars Electrische Gazelle fiets op Pontoise M21

 

Prijs winnaars Fietsvlucht Pontoise M21 29-05-2021

Beste liefhebbers van Afdeling 5,

Nadat de vorige vlucht vanuit Pontoise niet door kon gaan, is nu dan toch de Fietsvlucht vervlogen.

De winnaars van de elektrische Gazelle fiets zijn geworden:

Rayon West:

Op Prijs 1054  Grimbergen-Zuiderwijk uit Poeldijk

Rayon Midden:

Op prijs 1053  N. Turk uit Oude Wetering

Rayon Oost:

Op prijs 1209  J.J Eskes uit Streefkerk.

Alle winnaars van Harte Gefeliciteerd en alle deelnemers bedankt voor het inzetten van de duiven voor de fietsprijs!!

De fietsen zullen worden uitgereikt op de feestavond van Afdeling 5 die, zoals het er nu naar uitziet dit seizoen gewoon doorgang zal kunnen vinden.

Met vriendelijke groet

De Activiteitencommissie afdeling 5.

 
Winnaars elektrische Gazelle fiets M21

 

Ter ere van het 25 jarig bestaan van Afdeling 5 organiseren we een jublieumvlucht op Pontoise 29 mei 2021. Er is per rayon (West, Midden en Oost) een prachtige elektrische Gazelle fiets te winnen. De inleg bedraagt 50 cent per duif. De fiets wordt gewonnen op de middelste prijs van de rayonuitslag, uiteraard alleen als de duif voor de fietsprijs gezet is. Is de duif niet gezet, dan schuift de prijs naar beneden door naar de eerstvolgende voor de fiets ingezette duif.

Hoe in te schrijven en verdere omschrijving van de spelregels volgen binnenkort op de website van Afdeling 5.

Klik hier voor de FietsFlyer

klik hier voor het voorbeeld om de gezette duiven in het verenigingsprogramma in te voeren. Dit moet uiteraard op de inkorfdag gebeuren met het verzenden van de deelname udp bestand. Aantal gezette duiven invoeren op niv 05 kolom 25

De activiteitencommissie
Controleer NPO ledenbestand

De africhting vanuit Meer is door veel verenigingen gebruikt om alle apparatuur en andere zaken te testen. Ook zijn er uitslagen gemaakt. Daarbij is duidelijk geworden dat in meerdere samenspelen liefhebbers niet op de uitslag staan om de simpele reden dat hun hokcoordinaten niet in het NPO ledenbestand vermeld staan. Hierbij dus een oproep de secretaris van elke vereniging om via www.duivensportbond.nl het ledenbestand te controleren en daar waar nodig de ontbrekende coordinaten aan te vullen. Doe zit zo snel mogelijk, dat voorkomt een hoop gedoe bij de eerste wedvlucht.

Bestuur afdeling 5. 
Van het Bestuur

2021 26-01

Wij hebben berichten ontvangen dat er verenigingen zijn die afspraken hebben gemaakt over de in hun vereniging maximaal in te korven aantallen duiven. Omdat er zowel binnen de NPO als binnen Afdeling 5 geen inkorfbeperking is vastgelegd, kan genoemde inkorfbeperking niet gehanteerd worden op de vluchten dat een vereniging wil optreden als nationaal inkorfcentrum of als centraal inkorfpunt voor de dagfond/jonge duiven. Wil een vereniging deze beperking toch aanhouden, dan horen wij dat graag per mail via secretaris@afdeling5.nl . De vereniging zal dan niet opgenomen worden in het ophaalschema voor de dagfond en ook niet aangemerkt worden als nationaal inkorfcentrum.

Bestuur Afdeling 5
Verslag herindeling vlieggebieden nationaal

Beste leden,

Zoals jullie wellicht hebben gelezen heeft het nieuwe NPO bestuur ook de handschoen opgepakt daar waar het gaat om te komen tot nieuwe sectorale vlieggebieden in Nederland. Afgelopen maandag hebben heeft een afvaardiging van het NPO bestuur een online vergadering gehad met alle afdelingen , waarbij Arthur van Marrewijk afdeling 5 heeft vertegenwoordigd. Hierbij plaatsen we een kort verslag van deze vergadering.

We gaan ervan uit jullie hiermee voorlopig voldoende te hebben geinformeerd

Het bestuur
Oprichten Activiteiten commissie

Beste liefhebbers,

Het bestuur van de afdeling heeft sinds kort een nieuwe Activiteiten commissie samengesteld, die gaat komend seizoen de competities voor de jeugd en de Ladies League (LL) groter ( groots) aanpakken. Zoals jullie wel gezien hebben, heeft het NPO bestuur een nieuw logo laten ontwikkelen voor de LL. Dit logo wordt momenteel voor alle afdelingen aangepast , zodat het een specifiek afdelingslogo wordt, maar wel met dezelfde landelijke uitstraling. Op deze manier krijgt de Ladies League eindelijk de aandacht die het verdient.

Binnenkort zal er ook een Activiteiten-blog op de website komen, waaronder dan de jeugd en Ladies League gaan vallen. We houden u op de hoogte!  De insteek van deze commissie zal zijn dat iedereen , vrouw of kind, amateur of professional op de uitslag komt. Tevens zal ook iedereen kans maken op mooie luxe prijzen. Wordt vervolgd!

Het bestuur

I.o.m. de Activiteitencommissie
Najaars ALV

Beste liefhebbers,

Het bestuur schrijft een ALV uit voor maandag 9 november, voorlopige agenda wordt dan 28 september rond gestuurd  aan de samenspel besturen(met NPO stukken die dan beschikbaar zijn) en de definitieve agenda op 19 oktober. De samenspelen kunnen voorstellen indienen tot 12 oktober. We wijzen de samenspelen er nogmaals op dat de voorstellen uit het samenspel besproken moeten zijn door het samenspel bestuur en voorzien zijn van een pré-advies. Voorstellen zonder pré- advies worden niet in de ALV behandeld. Hieruit kunt u afleiden dat de verenigingen het beste in de 1e week van oktober kunnen vergaderen.

We vertrouwen erop jullie hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur 
Achtergrond informatie bij lossing Quivrain 1 augustus

Beste liefhebbers,

Naar aanleiding van het zeer matige verloop van de vlucht Quivrain van afgelopen zaterdag hebben we met de LC en de verantwoordelijke meteoroloog gekeken naar de oorzaak hiervan.

Feit was dat vroeg lossen een negatief advies kreeg omdat er een front langs kust lag wat landinwaarts zou kunnen gaan trekken. Volgens de weermodellen was het de verwachting dat de bewolking ging oplossen in de loop van de morgen, waardoor de lossing vanaf 10.00 uur door zowel het IWB als Zimoa werd geadviseerd.
Ondanks het feit dat weer modellen, zeker op korte termijn, het vaak bij het rechte eind hebben, is hier afgelopen zaterdag geen sprake van geweest. De verwachte en voorspelde opklaringen bleven ( deels) uit waardoor er op een deel van de vlieglijn (te) lage bewolking aanwezig was. Dit heeft ertoe geleid dat de oriëntatie van vooral de jonge duiven ernstig verstoord is geweest.

Lossen vanaf 10.00 uur werd dus ingegeven door het groene licht van onze meteoroloog en door het bericht dat we na 10.30 uur niet meer mochten lossen van de Belgen. Daarbij was er op dat moment ook geen duidelijkheid of deze mogelijkheid er nog wel zou komen op zaterdag.

Zoals al eerder gemeld baart dit laatste de LC en het bestuur zorgen. Lossen onder lastige omstandigheden is al moeilijk genoeg omdat je naast het weer ook rekening moet houden met andere lossingen en afdelingen. Als dan ook de Belgische correspondenten nog een bepalende invloed gaan hebben wordt het window waarin je kunt lossen wel erg klein. Het bestuur heeft deze ontwikkeling al aangekaart bij het NPO bestuur , die het op haar beurt in bespreking heeft bij de KBDB. Het bestuur denkt er ook over na hoe we hier volgend seizoen mee om kunnen gaan, wellicht door het kiezen van een meer zuidelijk gelegen losplek.

We vertrouwen erop u hiermee weer voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur
Corona update en incasso contributie gelden

Beste liefhebbers,

Inmiddels zijn er zoals jullie weten nieuwe maatregelen van kracht om het corona virus in te dammen. Een van die maatregelen is dat alle grote evenementen tot 1 juni zijn afgelast. Wat deze precies gaan inhouden voor de duivensport is niet duidelijk. Uiteraard zijn we op de achtergrond bezig met het maken van alternatieve vluchtprogramma`s voor het geval we vanaf een bepaalde datum wel kunnen gaan vliegen. Ook de NPO is hiermee bezig en zal naar verwachting op korte termijn met een verklaring komen. Zodra hier meer van bekend is zullen we u daarvan op de hoogte stellen.

Ondanks bovenstaande gaan er een aantal zaken ook gewoon door, zoals bijvoorbeeld het innen van de contributies voor dit jaar. Het is namelijk zo dat de contributie die wij als afdeling afdragen aan de NPO inmiddels al is voldaan. We vragen de verenigingen dan ook om ervoor te zorgen dat er voldoende geld op de juiste rekening staat, zodat deze gelden vlot geïncasseerd kunnen worden.  We vertrouwen er op u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Ook vanaf deze plek willen we graag benadrukken, houd u aan de afgesproken regels en blijf gezond!

Het bestuur

 
Uitnodiging aan alle afdelingen, secties en platforms

Beste liefhebbers,

Hierbij willen we u op de hoogte stellen van een uitnodiging die er is verstuurd aan alle afdelingen, secties en platforms. Deze uitnodiging bevat een bestuurlijke agenda waar alle partijen op 15 februari met elkaar over gaan brainstormen. Ook afdeling 5 zal daar vertegenwoordigd zijn, los van de bestuurlijke perikelen die er zijn met het NPO bestuur nemen we wel onze verantwoordelijkheid om alvast verder te kijken en met elkaar na te gaan denken hoe we de duivensport weer op de kaart kunnen gaan zetten.

We gaan ervan uit jullie voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur
Verslag bijeenkomst herindeling afdeling

Beste liefhebbers,

 

Jullie hadden nog een verslag tegoed van de vergadering die er is geweest over de herindeling van de afdeling, deze is te vinden onder de volgende link.  Tevens hebben we een document gemaakt waarin alle op-en aanmerkingen zijn gezet die er door de samenspelen zijn gemaakt. Dit document is hier te lezen

We vertrouwen erop jullie hiermee weer voldoende te hebben geinformeerd. 

Het bestuur

 
Herindeling afdeling uitgesteld

Beste liefhebbers,

Afgelopen maandag hebben de samenspelen samen met het afdelingsbestuur een vergadering gehad met betrekking tot de voorgenomen herindeling van de afdeling. Voor dit moment kunnen we melden dat een herindeling voor het seizoen 2020 nog niet gaat plaatsvinden. Later volgen een kort verslag van de vergadering en de standpunten van de verschillende samenspelen.

Het bestuur
UPDATE : Voorstel herindeling afdeling 5

Beste liefhebbers,

Inmiddels zullen de plannen voor de herindeling via de samenspel besturen naar de verenigingen zijn gestuurd. Wij hebben begrepen dat er bij sommige samenspelen een inloopavond is georganiseerd om met elkaar te brainstormen over de opties om de afdeling anders in te delen en daarbij toekomst bestendig te maken. Bij het versturen van de plannen is grote zorgvuldigheid betracht, namelijk via de samenspelen de liefhebbers informeren. Toch hebben we begrepen dat de gedacht onder een klein deel van de liefhebbers  leeft dat er geheimzinnig gedaan wordt over de plannen. Laat dit nu juist totaal niet de insteek zijn van het bestuur. Om dit duidelijk te maken plaatsen we alle plannen nu ook nog eens op de website, om een en ander zo transparant mogelijk te maken. Nogmaals, als het goed is heeft u de informatie al via samenspel en vereniging ontvangen, maar beter dubbel dan helemaal niet. Kijk kritisch naar de voorstellen en geef zo nodig feedback aan uw samenspel. Binnen een paar weken zal het afdelingsbestuur opnieuw met de samenspel besturen vergaderen om alle input uit de samenspelen te evalueren. Aan de hand van die evaluatie gaan we verder met deze plannen, al dan niet aangepast, of verdwijnt alles in de prullenbak en blijft het bij het oude ( niet toekomstbestendige) vertrouwde.

https://www.afdeling5.nl/afd_5/pdf/werkgroep2019.pptx

https://www.afdeling5.nl/afd_5/pdf/herindeling2019.pdf

https://www.afdeling5.nl/afd_5/pdf/optie12019.pdf

https://www.afdeling5.nl/afd_5/pdf/optie22019.pdf

We rekenen op uw positief kritische en onderbouwde feedback.

Het bestuur

 

 

Beste liefhebbers,

Zoals u weet is er 30 september een informeel overleg geweest tussen de samenspel besturen en het bestuur van de afdeling. Een van de agenda punten was de uitwerking van een plan voor een mogelijke herindeling. Tijdens deze avond is er een optie besproken en naar aanleiding daarvan is er door diverse samenspelen gevraagd om nog een andere optie uit te werken. Dat is inmiddels gedaan.

De complete presentatie van de herindeling en de 2 uitgewerkte opties zijn naar alle samenspelen gestuurd, uiteraard met de vraag om dit naar alle verenigingen door te sturen. Inmiddels is op facebook de discussie alweer losgebroken over dit onderwerp, terwijl de meeste liefhebbers nog geen idee hebben van de onderbouwing van de plannen of de voorgestelde herindelingen. Sterker nog, men denkt te weten waarom deze herindeling er komt, blijkbaar hebben de bestuurders van afdeling 5 er voordeel bij. We hopen dat u als liefhebber deze zwartmakerij naast u neerlegt en kritisch kijkt naar de voorstellen en de onderbouwing. En ja, u zult dan verder moeten kijken dan uw eigen hok, maar we hebben er vertrouwen in dat dat lukt.  De intentie is om begin november weer met de samenspelen te vergaderen en dan te inventariseren wat de reacties uit de verschillende samenspelen zijn.

Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur
Verslag ALV en overige belangrijke info

Beste liefhebbers,

 

Via de volgende link kunt u het verslag lezen van de 4 maart jl gehouden leden vergadering van onze afdeling. Tevens willen we ook een kanttekening maken bij de informatie die er vandaag verspreid is via "Op de Hoogte" van de NPO. U kunt daar lezen welke voorstellen er wel en niet zijn aangenomen. Er staat onder andere dat het het verhogen van het aantal leden is aangenomen. Dit klopt niet, het is afgewezen. Wel moet iedere afdeling in kaart gaan brengen waar de verenigingen zitten die zich in de "gevarenzone" bevinden en met hen in gesprek gaan om een eventuele fusie te bespreken. Daarnaast staat er dat ons voorstel om de FCI eisen aan te passen is afgewezen. Ook dit klopt niet, over het voorstel is niet gestemd. De voorzitter van de NPO heeft toegezegd dat hij dit probleem wel wil aankaarten, maar niet op de wijze zoals voorgesteld. We hebben hiervan melding genaakt bij het NPO.

Tevens willen we u meedelen dat we in de week van 25 maart met afdeling 6 om tafel zitten om de sectorale vluchten (dagfond en JD) in te vullen. Dit doen we samen met het bestuur van de NPO. Dit is veel te laat naar onze zin echter de voorzitter van het NPO kan aanstaande week niet ivm andere verplichtingen. We gaan dit op deze wijze doen omdat we een nieuwe "Sezanne" willen voorkomen. We willen ervoor zorgen dat alle vluchten voor de liefhebbers van afdeling 5 voldoen aan de Olympiade eisen, maar ook aan die van de Nationale Kampioenschappen.

En als laatste en zeker niet onbelangrijk, lever op tijd uw hoklijsten en N-lijsten in bij onze 2e secretaris, bij voorkeur digitaal via secretaris2@afdeling5.nl Daarnaast vezoeken we de ledenadministateurs van de verenigingen ervoor te zorgen dat alle gegevens goed in de NPO ledenadminstratie staan. Ook het doorgeven van de P- leden in uw vereniging is belangrijk, dit kunt u doen via voorzitter@afdeling5.nl

Als dit allemaal in orde is kunnen we zonder al te veel problemen beginnen aan het nieuwe seizoen

Het bestuur
Verslag afstemmingsoverleg 21 november en toelichting stemgedrag op 1 december.

Beste liefhebbers,

Woensdag, 21 november, heeft het bestuur deelgenomen aan het afstemmingsoverleg tussen de secties, afdelingen en het NPO bestuur aangaande het nationaal vliegprogramma.

Voorafgaand aan dit overleg is er een bijeenkomst geweest tussen de secties en de afdelingen, zonder het NPO bestuur. Dit overleg was een initiatief van afdeling 5 en de sectie vitesse/midfond. De reden voor dit overleg was om nader kennis te maken en om de kou uit de lucht te halen die er duidelijk was tussen de secties en de afdelingen. Het is een constructief gesprek geweest waarbij alle partijen hun zegje hebben kunnen doen. Belangrijkste punt van kritiek vanuit de afdelingen naar de secties ging over het feit dat de secties geen toenadering hebben gezocht tot de afdelingen. De afdelingen zijn van mening dat er veel problemen voorkomen hadden kunnen worden als dit wel was gedaan. Uiteraard zijn de secties van mening dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Ook is er door de afdelingen nogmaals aangegeven dat we eventuele discussie punten niet via de social media moeten uitvechten en dat het onaanvaardbaar is dat afdelingsbestuurders daar zwart worden gemaakt. Hier waren de secties het unaniem over eens.

Ook zijn de secties en de afdelingen het eens dat de hele communicatie rondom GPS2021 niet bepaald de schoonheidsprijs verdient, dit had breder en duidelijker uitgedragen moeten worden. Maar wat vooral niet duidelijk is op dit moment, waar willen we met GPS2021 nu precies naar toe en op welke manier? Gezamenlijk hebben de afdelingen en de secties het NPO bestuur gevraagd om op korte termijn met een stappenplan te komen, zodat duidelijk is waaraan we met z`n allen aan het werk zijn. Wij hopen hier uiterlijk begin januari 2019 meer over te horen.

Hierna zijn we aan de slag gegaan met het vliegprogramma, de meeste knelpunten zijn eruit gehaald omdat iedereen bereid was water bij de wijn te doen.

Over dit vliegprogramma is vandaag , 1 december, gestemd en zoals u heeft kunnen zien heeft afdeling 5 tegen gestemd. Wij horen u denken, hoe kan dit nu als je zelf mee hebt geholpen aan het tot stand komen van dit programma. Wij zullen u dit proberen uit leggen.

Primair zijn we niet tegen het nationaal programma als zodanig, onze concours commissie is inmiddels bezig met de invulling hiervan. Waar we wel tegen zijn is de wijze waarop er gewerkt wordt in het traject GPS2021. Dit werd nog eens versterkt door een stuk in het Spoor van 23 november, waar op de pagina`s 45 en 48 wordt gesproken over de 10 V`s waarop GPS2021 gestoeld is. We hebben daarbij vooral problemen met de V`s 4,5 en 6

V4 Vliegprogramma`s en kampioenschappen

“Vliegprogramma en kampioenschappen worden door de secties voorgesteld. Elke sectie stelt het voor hen ideale vliegprogramma voor. Kampioenschappen kunnen per sectie verschillend zijn, maar voldoen altijd aan de minimum eisen als aangenomen in de NPO ledenraad.”

Het bestuur is van mening dat dit in strijd is met het huidige wedvluchtreglement.

V5 het vervoer

Vervoer is dan niet meer leidend maar uitvoerend, De sectie stelt het ideale vluchtprogramma voor en het vervoer wordt daarop aangepast. De afdelingen berekenen de kostprijs om te vervoeren naar de losplaatsen en bieden data aan de secties aan.

Het bestuur ziet hier grote bezwaren in. Ten eerste willen we er nog maar eens op wijzen dat het vervoer eigendom is van de rechtspersoon afdeling 5. En je wilt toch graag zelf bepalen wat er met je eigendom gebeurt. Daarnaast zien wij nog te veel onduidelijkheden, hoe kunnen we transportkosten berekenen als we niet eens weten waar we heen moeten of waar we duiven op moeten halen in Nederland. Het risico van vluchten die niet rendabel zijn ligt dan wel bij de afdelingen, want de secties zijn geen rechtspersoon. De vraag is zelfs of vrachtprijzen niet landelijk gelijk getrokken gaan worden, gezien de verschillen die er bestaan binnen het vervoer in de afdelingen onderling lijkt dit voor het bestuur geen haalbare kaart.

V6 Veiligstellen van afdelingsvermogens

Veiligstellen van afdelingsvermogens en dus vermogen van de leden: het vermogen wordt geoormerkt en veiliggesteld.

Het bestuur vraagt zich af wat de achterliggende reden van deze V is. Op papier kun je van alles veilig stellen, echter wie draait er op voor een eventueel verlies? Rechtspersoon Afdeling 5 dus..

Wij kunnen niet voldoende benadrukken dat wij eerst duidelijkheid willen over deze zaken voordat we voor een nationaal vluchtprogramma stemmen wat niet volgens de regels tot stand komt. Stem je nu voor dan ben je het in feite eens met deze manier van werken en stellen de statuten die de autonomie van de afdelingen waarborgen ook weinig of niets meer voor. Om die reden heeft uw bestuur besloten tegen te stemmen om niet in een later stadium in de problemen te komen.

We willen ook benadrukken dat het bestuur ook niet anti- GPS2021 is, echter we zijn wel tegen de manier waarop er uitvoering aan wordt gegeven.

We hopen binnen een paar weken het vliegprogramma klaar te hebben, deze wordt dan ter goedkeuring aan de ALV voorgelegd.

Het bestuur.
Namens het Bestuur Afdeling 5 De Beste wensen en een voorspoedig 2023

 
Notulen ALV 23-11-2022

Geachte bestuurders Samenspelen en Verenigingen

Bij deze de notulen en vluchtprogramma 2023 van de gehouden Najaar vergadering op 23 November 2022

link naar Notulen ALV 23-11-2022

link naar vliegprogramma 2023

Het Bestuur
Attraktievluchten

Geachte Leden,

De Attractie Commissie verzorgt een Tv vlucht vanaf Fontenay op 4 Juni 2022

Poulebrief Niveau 5 Kolom 25 aantal duiven invoeren. aantal gaat vanaf de eerste getekende

Allen succes toegewenst