AFDELING 5 Zuid-Holland
Bestuur Blog
Vogelgriep in Vleuten

Gisteravond laat bereikte ons het volgende bericht:

Vandaag 10 juni is vogelgriep geconstateerd in Vleuten

In Vleuten is vogelgriep uitgebroken. Per 21 april zijn er nieuwe EU regels van kracht. Door de nieuwe regels zijn er ook consequenties voor de duivenliefhebbers en inkorflokalen binnen de drie en tien kilometer zones.

De consequenties zijn:

Drie kilometer zone.

Er mogen geen vogels ( dus ook geen duiven ) vervoerd worden binnen de drie kilometer zone. De liefhebbers die wonen binnen dit gebied kunnen niet inkorven voor wedvluchten.

Inkorflokalen binnen dit gebied kunnen niet gebruikt worden

Drie kilometer zone (kaart 3 kilometer gebied)

 

Tien kilometer zone.

Gelegenheden waarbij vogels worden samengebracht, zijn verboden. Inkorflokalen binnen dit gebied (1755 Oudewater, 1766 Woerden en 1767 Woerden) kunnen dus niet gebruikt worden. De liefhebbers buiten de drie kilometer zone, maar binnen de tien kilometer zone kunnen wel inkorven maar moeten naar een vereniging buiten de tien kilometer zone.

Tien kilometer zone. (kaart tien km gebied).

Die liefhebbers, verenigingen en afdelingen die dit betreft dienen hier rekening mee te houden.

Voor de gehele regeling, zie de website van het ministerie van LNV

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/regelingen/2021/06/10/regeling-maatregelen-beschermings--en-bewakingszone-hoogpathogene-vogelgriep-vleuten/Regeling+maatregelen+beschermings+en+bewakingszone+hoogpathogene+vogelgriep+Vleuten+2021.pdf

 
Winnaars Electrische Gazelle fiets op Pontoise M21

 

Prijs winnaars Fietsvlucht Pontoise M21 29-05-2021

Beste liefhebbers van Afdeling 5,

Nadat de vorige vlucht vanuit Pontoise niet door kon gaan, is nu dan toch de Fietsvlucht vervlogen.

De winnaars van de elektrische Gazelle fiets zijn geworden:

Rayon West:

Op Prijs 1054  Grimbergen-Zuiderwijk uit Poeldijk

Rayon Midden:

Op prijs 1053  N. Turk uit Oude Wetering

Rayon Oost:

Op prijs 1209  J.J Eskes uit Streefkerk.

Alle winnaars van Harte Gefeliciteerd en alle deelnemers bedankt voor het inzetten van de duiven voor de fietsprijs!!

De fietsen zullen worden uitgereikt op de feestavond van Afdeling 5 die, zoals het er nu naar uitziet dit seizoen gewoon doorgang zal kunnen vinden.

Met vriendelijke groet

De Activiteitencommissie afdeling 5.

 
Winnaars elektrische Gazelle fiets M21

 

Ter ere van het 25 jarig bestaan van Afdeling 5 organiseren we een jublieumvlucht op Pontoise 29 mei 2021. Er is per rayon (West, Midden en Oost) een prachtige elektrische Gazelle fiets te winnen. De inleg bedraagt 50 cent per duif. De fiets wordt gewonnen op de middelste prijs van de rayonuitslag, uiteraard alleen als de duif voor de fietsprijs gezet is. Is de duif niet gezet, dan schuift de prijs naar beneden door naar de eerstvolgende voor de fiets ingezette duif.

Hoe in te schrijven en verdere omschrijving van de spelregels volgen binnenkort op de website van Afdeling 5.

Klik hier voor de FietsFlyer

klik hier voor het voorbeeld om de gezette duiven in het verenigingsprogramma in te voeren. Dit moet uiteraard op de inkorfdag gebeuren met het verzenden van de deelname udp bestand. Aantal gezette duiven invoeren op niv 05 kolom 25

De activiteitencommissie
Controleer NPO ledenbestand

De africhting vanuit Meer is door veel verenigingen gebruikt om alle apparatuur en andere zaken te testen. Ook zijn er uitslagen gemaakt. Daarbij is duidelijk geworden dat in meerdere samenspelen liefhebbers niet op de uitslag staan om de simpele reden dat hun hokcoordinaten niet in het NPO ledenbestand vermeld staan. Hierbij dus een oproep de secretaris van elke vereniging om via www.duivensportbond.nl het ledenbestand te controleren en daar waar nodig de ontbrekende coordinaten aan te vullen. Doe zit zo snel mogelijk, dat voorkomt een hoop gedoe bij de eerste wedvlucht.

Bestuur afdeling 5. 
ALV 8 MAART 2021

Verslag Digitale ALV maandag 8 maart 2021

 

 1. Opening

                Er zijn voor deze digitale ALV 21 kiesmannen uitgenodigd.

                Waarvan er voor 8 maart jl. 16 hun stem hebben uitgebracht op de Afdeling 5 stempunten.

 

 1. Bestuursverkiezing

Nieuwe bestuursleden.

Stempunt 2a: Dhr. Westhoeve.                16 Voor (aangenomen)

Stempunt 2b: Dhr. Noteboom.                 16 voor (aangenomen)

Stempunt 2c: Dhr. Briggeman.                   16 voor (aangenomen)

 

Rooster van aftreden.

Stempunt 2d: Rooster van aftreden.       13 voor (aangenomen)

 

In functie kiezen.

Stempunt 2e: Voorzitter A. van Marrewijk            13 voor (aangenomen)

Stempunt 2f: Secretaris J. Briggeman                     13 voor (aangenomen)

               

 

 1. Kiesregister Afdeling 5

Stempunt 3: Kiesregister Afdeling 5.                       16 voor (aangenomen)

 

 1. Vaststellen notulen ALV 9 maart 2020

Stempunt 4: Vaststellen notulen ALV 9 maart 2020.        16 voor (aangenomen)

 

 1. Email Harry Blaak inzake ALV 9 november.

Bijgevoegd in de uitnodiging ALV 8 maart 2021 (informatief)

 

 

 1. Bestuur kandidaten gezocht

Bestuurslid 8.    Geen aanmeldingen ontvangen

Bestuurslid 9,    Geen aanmeldingen ontvangen

 

 1. Decharge boekjaar 2020

Stempunt 7: Decharge boekjaar 2020.    13 voor (aangenomen)

 

 1. FBCC-verkiezing

Stempunt 8a: Dhr. Geerlings      16 voor (aangenomen)

Stempunt 8b: Dhr. Strijker           16 voor (aangenomen)

Stempunt 8c: Dhr. Van Riek        13 voor (aangenomen)

 

 1. Voorstellen

Stempunt 9a: Schrappen aftrekvlucht. 11 tegen (voorstel niet aangenomen)

Stempunt 9b: 5 Juni Chateauroux ipv Isoudun. 11 tegen (voorstel niet aangenomen)

 

 1. Voorstellen NPO-ledenraad

Separaat stemformulier (zie bijlage)

 

 1. Benoemen kiesmannen NPO-ledenraad

Stempunt 11a: A. van Marrewijk. 16 voor (aangenomen)

Stempunt 11b: R. Wijnties. 16 voor (aangenomen)

 

 1. Vliegprogramma 2021

Bijgevoegd in de uitnodiging ALV 8 maart 2021 (informatief)

 

 1. Kampioenschappen 2021 (inclusief aftrekvlucht)

Stempunt 13a. Kampioenschappen 2021 (inclusief aftrekvlucht) 11 voor (aangenomen)

 

 

 

Namens het bestuur Afdeling 5
Van het Bestuur

2021 26-01

Wij hebben berichten ontvangen dat er verenigingen zijn die afspraken hebben gemaakt over de in hun vereniging maximaal in te korven aantallen duiven. Omdat er zowel binnen de NPO als binnen Afdeling 5 geen inkorfbeperking is vastgelegd, kan genoemde inkorfbeperking niet gehanteerd worden op de vluchten dat een vereniging wil optreden als nationaal inkorfcentrum of als centraal inkorfpunt voor de dagfond/jonge duiven. Wil een vereniging deze beperking toch aanhouden, dan horen wij dat graag per mail via secretaris@afdeling5.nl . De vereniging zal dan niet opgenomen worden in het ophaalschema voor de dagfond en ook niet aangemerkt worden als nationaal inkorfcentrum.

Bestuur Afdeling 5
Verslag herindeling vlieggebieden nationaal

Beste leden,

Zoals jullie wellicht hebben gelezen heeft het nieuwe NPO bestuur ook de handschoen opgepakt daar waar het gaat om te komen tot nieuwe sectorale vlieggebieden in Nederland. Afgelopen maandag hebben heeft een afvaardiging van het NPO bestuur een online vergadering gehad met alle afdelingen , waarbij Arthur van Marrewijk afdeling 5 heeft vertegenwoordigd. Hierbij plaatsen we een kort verslag van deze vergadering.

We gaan ervan uit jullie hiermee voorlopig voldoende te hebben geinformeerd

Het bestuur
Oprichten Activiteiten commissie

Beste liefhebbers,

Het bestuur van de afdeling heeft sinds kort een nieuwe Activiteiten commissie samengesteld, die gaat komend seizoen de competities voor de jeugd en de Ladies League (LL) groter ( groots) aanpakken. Zoals jullie wel gezien hebben, heeft het NPO bestuur een nieuw logo laten ontwikkelen voor de LL. Dit logo wordt momenteel voor alle afdelingen aangepast , zodat het een specifiek afdelingslogo wordt, maar wel met dezelfde landelijke uitstraling. Op deze manier krijgt de Ladies League eindelijk de aandacht die het verdient.

Binnenkort zal er ook een Activiteiten-blog op de website komen, waaronder dan de jeugd en Ladies League gaan vallen. We houden u op de hoogte!  De insteek van deze commissie zal zijn dat iedereen , vrouw of kind, amateur of professional op de uitslag komt. Tevens zal ook iedereen kans maken op mooie luxe prijzen. Wordt vervolgd!

Het bestuur

I.o.m. de Activiteitencommissie
Aankondiging najaars ALV

Beste liefhebbers,

Hierbij willen we jullie meedelen dat de najaars ALV gehouden zal worden op maandag 9 november. De samenspelen hebben tot 12 oktober de mogelijkheid om voorstellen in te leveren voor de ALV. Het NPO zal op 9 oktober de benodigde stukken aanleveren die er besproken moeten worden op de  NPO Ledenraad die op 28 november gehouden zouden moeten worden. Aanstaande zaterdag 3 oktober is er een informeel overleg met alle afdelingen en secties over de beleidsstukkend die het NPO bestuur de laatste maanden heeft gepubliceerd. Deze stukken hebben in "Op de hoogte" gestaan, maar zijn ook aan de secretarissen van de samenspelen gestuurd. Deze zullen er zorg voor dragen dat alle verenigingen deze stukken ook nog een keer krijgen toegestuurd.

We gaan ervan uit jullie hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht.

Het bestuur
Najaars ALV

Beste liefhebbers,

Het bestuur schrijft een ALV uit voor maandag 9 november, voorlopige agenda wordt dan 28 september rond gestuurd  aan de samenspel besturen(met NPO stukken die dan beschikbaar zijn) en de definitieve agenda op 19 oktober. De samenspelen kunnen voorstellen indienen tot 12 oktober. We wijzen de samenspelen er nogmaals op dat de voorstellen uit het samenspel besproken moeten zijn door het samenspel bestuur en voorzien zijn van een pré-advies. Voorstellen zonder pré- advies worden niet in de ALV behandeld. Hieruit kunt u afleiden dat de verenigingen het beste in de 1e week van oktober kunnen vergaderen.

We vertrouwen erop jullie hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur 
Hitteprotocol van kracht voor inkorvingen deze week

Beste liefhebbers,

Onderstaand bericht ontvingen we van het bestuur NPO.

Hitteprotocol voor donderdag 13 augustus

Beste liefhebbers,

Voor alle vluchten die ingekorfd worden op donderdag 13 augustus is het Hitteprotocol van kracht.

Het van kracht zijnde hitteprotocol schrijft onder andere voor het aantal duiven per mand te verlagen naar 23 voor de grote Ruco mand)

en 20 voor de kleine Ruco mand en de Oomens mand. En minimaal de bovenste rij manden in de auto moet leeggelaten worden.  Wel raden wij aan de geplande jonge duivenvluchten van komende week te beperken tot 1 nacht mand.

In het hitteprotocol vindt U ook de instructies voor liefhebbers, vereniging en vervoerders in de vorm van handige kaarten.

http://www.wowd.nl/producten/hitteprotocol/

namens Bestuur NPO

We vertrouwen erop jullie hiermee weer voldoende te hebben geinformeerd

Het bestuur
Achtergrond informatie bij lossing Quivrain 1 augustus

Beste liefhebbers,

Naar aanleiding van het zeer matige verloop van de vlucht Quivrain van afgelopen zaterdag hebben we met de LC en de verantwoordelijke meteoroloog gekeken naar de oorzaak hiervan.

Feit was dat vroeg lossen een negatief advies kreeg omdat er een front langs kust lag wat landinwaarts zou kunnen gaan trekken. Volgens de weermodellen was het de verwachting dat de bewolking ging oplossen in de loop van de morgen, waardoor de lossing vanaf 10.00 uur door zowel het IWB als Zimoa werd geadviseerd.
Ondanks het feit dat weer modellen, zeker op korte termijn, het vaak bij het rechte eind hebben, is hier afgelopen zaterdag geen sprake van geweest. De verwachte en voorspelde opklaringen bleven ( deels) uit waardoor er op een deel van de vlieglijn (te) lage bewolking aanwezig was. Dit heeft ertoe geleid dat de oriëntatie van vooral de jonge duiven ernstig verstoord is geweest.

Lossen vanaf 10.00 uur werd dus ingegeven door het groene licht van onze meteoroloog en door het bericht dat we na 10.30 uur niet meer mochten lossen van de Belgen. Daarbij was er op dat moment ook geen duidelijkheid of deze mogelijkheid er nog wel zou komen op zaterdag.

Zoals al eerder gemeld baart dit laatste de LC en het bestuur zorgen. Lossen onder lastige omstandigheden is al moeilijk genoeg omdat je naast het weer ook rekening moet houden met andere lossingen en afdelingen. Als dan ook de Belgische correspondenten nog een bepalende invloed gaan hebben wordt het window waarin je kunt lossen wel erg klein. Het bestuur heeft deze ontwikkeling al aangekaart bij het NPO bestuur , die het op haar beurt in bespreking heeft bij de KBDB. Het bestuur denkt er ook over na hoe we hier volgend seizoen mee om kunnen gaan, wellicht door het kiezen van een meer zuidelijk gelegen losplek.

We vertrouwen erop u hiermee weer voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur
Corona update en incasso contributie gelden

Beste liefhebbers,

Inmiddels zijn er zoals jullie weten nieuwe maatregelen van kracht om het corona virus in te dammen. Een van die maatregelen is dat alle grote evenementen tot 1 juni zijn afgelast. Wat deze precies gaan inhouden voor de duivensport is niet duidelijk. Uiteraard zijn we op de achtergrond bezig met het maken van alternatieve vluchtprogramma`s voor het geval we vanaf een bepaalde datum wel kunnen gaan vliegen. Ook de NPO is hiermee bezig en zal naar verwachting op korte termijn met een verklaring komen. Zodra hier meer van bekend is zullen we u daarvan op de hoogte stellen.

Ondanks bovenstaande gaan er een aantal zaken ook gewoon door, zoals bijvoorbeeld het innen van de contributies voor dit jaar. Het is namelijk zo dat de contributie die wij als afdeling afdragen aan de NPO inmiddels al is voldaan. We vragen de verenigingen dan ook om ervoor te zorgen dat er voldoende geld op de juiste rekening staat, zodat deze gelden vlot geïncasseerd kunnen worden.  We vertrouwen er op u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Ook vanaf deze plek willen we graag benadrukken, houd u aan de afgesproken regels en blijf gezond!

Het bestuur

 
Uitnodiging aan alle afdelingen, secties en platforms

Beste liefhebbers,

Hierbij willen we u op de hoogte stellen van een uitnodiging die er is verstuurd aan alle afdelingen, secties en platforms. Deze uitnodiging bevat een bestuurlijke agenda waar alle partijen op 15 februari met elkaar over gaan brainstormen. Ook afdeling 5 zal daar vertegenwoordigd zijn, los van de bestuurlijke perikelen die er zijn met het NPO bestuur nemen we wel onze verantwoordelijkheid om alvast verder te kijken en met elkaar na te gaan denken hoe we de duivensport weer op de kaart kunnen gaan zetten.

We gaan ervan uit jullie voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur
Verslag bijeenkomst herindeling afdeling

Beste liefhebbers,

 

Jullie hadden nog een verslag tegoed van de vergadering die er is geweest over de herindeling van de afdeling, deze is te vinden onder de volgende link.  Tevens hebben we een document gemaakt waarin alle op-en aanmerkingen zijn gezet die er door de samenspelen zijn gemaakt. Dit document is hier te lezen

We vertrouwen erop jullie hiermee weer voldoende te hebben geinformeerd. 

Het bestuur

 
Herindeling afdeling uitgesteld

Beste liefhebbers,

Afgelopen maandag hebben de samenspelen samen met het afdelingsbestuur een vergadering gehad met betrekking tot de voorgenomen herindeling van de afdeling. Voor dit moment kunnen we melden dat een herindeling voor het seizoen 2020 nog niet gaat plaatsvinden. Later volgen een kort verslag van de vergadering en de standpunten van de verschillende samenspelen.

Het bestuur
UPDATE : Voorstel herindeling afdeling 5

Beste liefhebbers,

Inmiddels zullen de plannen voor de herindeling via de samenspel besturen naar de verenigingen zijn gestuurd. Wij hebben begrepen dat er bij sommige samenspelen een inloopavond is georganiseerd om met elkaar te brainstormen over de opties om de afdeling anders in te delen en daarbij toekomst bestendig te maken. Bij het versturen van de plannen is grote zorgvuldigheid betracht, namelijk via de samenspelen de liefhebbers informeren. Toch hebben we begrepen dat de gedacht onder een klein deel van de liefhebbers  leeft dat er geheimzinnig gedaan wordt over de plannen. Laat dit nu juist totaal niet de insteek zijn van het bestuur. Om dit duidelijk te maken plaatsen we alle plannen nu ook nog eens op de website, om een en ander zo transparant mogelijk te maken. Nogmaals, als het goed is heeft u de informatie al via samenspel en vereniging ontvangen, maar beter dubbel dan helemaal niet. Kijk kritisch naar de voorstellen en geef zo nodig feedback aan uw samenspel. Binnen een paar weken zal het afdelingsbestuur opnieuw met de samenspel besturen vergaderen om alle input uit de samenspelen te evalueren. Aan de hand van die evaluatie gaan we verder met deze plannen, al dan niet aangepast, of verdwijnt alles in de prullenbak en blijft het bij het oude ( niet toekomstbestendige) vertrouwde.

https://www.afdeling5.nl/afd_5/pdf/werkgroep2019.pptx

https://www.afdeling5.nl/afd_5/pdf/herindeling2019.pdf

https://www.afdeling5.nl/afd_5/pdf/optie12019.pdf

https://www.afdeling5.nl/afd_5/pdf/optie22019.pdf

We rekenen op uw positief kritische en onderbouwde feedback.

Het bestuur

 

 

Beste liefhebbers,

Zoals u weet is er 30 september een informeel overleg geweest tussen de samenspel besturen en het bestuur van de afdeling. Een van de agenda punten was de uitwerking van een plan voor een mogelijke herindeling. Tijdens deze avond is er een optie besproken en naar aanleiding daarvan is er door diverse samenspelen gevraagd om nog een andere optie uit te werken. Dat is inmiddels gedaan.

De complete presentatie van de herindeling en de 2 uitgewerkte opties zijn naar alle samenspelen gestuurd, uiteraard met de vraag om dit naar alle verenigingen door te sturen. Inmiddels is op facebook de discussie alweer losgebroken over dit onderwerp, terwijl de meeste liefhebbers nog geen idee hebben van de onderbouwing van de plannen of de voorgestelde herindelingen. Sterker nog, men denkt te weten waarom deze herindeling er komt, blijkbaar hebben de bestuurders van afdeling 5 er voordeel bij. We hopen dat u als liefhebber deze zwartmakerij naast u neerlegt en kritisch kijkt naar de voorstellen en de onderbouwing. En ja, u zult dan verder moeten kijken dan uw eigen hok, maar we hebben er vertrouwen in dat dat lukt.  De intentie is om begin november weer met de samenspelen te vergaderen en dan te inventariseren wat de reacties uit de verschillende samenspelen zijn.

Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur