AFDELING 5 Zuid-Holland
Opstappen Bas Verkerk uit Concourscommissie

Beste liefhebbers,

Hierbij willen we u meedelen dan Bas Verkerk afgelopen weekend besloten heeft uit de concourscommissie (CC) te stappen. Belangrijke reden hiervoor is het in diverse bronnen systematisch zwart maken van zijn persoon aangaande beslissingen die hij persoonlijk zou hebben beïnvloed.

Vooropgesteld, Bas is een aantal jaar geleden door het toenmalige bestuur gevraagd in de CC plaats te nemen. Dit om ervoor te zorgen dat alle liefhebbers in onze afdeling mee konden doen aan allerlei kampioenschappen waaronder de Olympiade. Op basis daarvan is er al een aantal jaar een programma gemaakt wat aan de bij de diverse competities opgestelde eisen voldoet.  De CC, waar Bas onderdeel van uit maakte, heeft zich ervoor ingezet dat ook de liefhebbers op de kortste afstanden een eerlijke kans kregen.

Dat er inmiddels gebleken is dat zo`n programma, zeker gezien de weersomstandigheden van de laatste seizoenen, eigenlijk niet uitvoerbaar is, is ook wel duidelijk. Hier heeft het bestuur van Afdeling 5 het NPO bestuur ook op gewezen tijdens de laatste Ledenraad.

Als je de social media mag geloven zijn de beslissingen met betrekking tot Argenton en Vierzon onder invloed van Bas tot stand gekomen. De aandachtige lezer heeft gezien wat het bestuur hierover heeft gepubliceerd op de website, deze verdachtmakingen zijn dus nergens op gebaseerd. Het bestuur begrijpt dat Bas het zat is om onterecht de kop van jut te zijn, maar betreuren het dat deze beslissing genomen is.

Wij willen Bas bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren en wensen hem nog veel succes de rest van dit seizoen.

Het bestuur
Update: lossing Peronne V29 + J29

Beste liefhebbers,

Er is onduidelijkheid en onrust ontstaan over de lossing van aanstaand weekend , te weten Peronne V29+J29. Het bestuur heeft besloten om deze vlucht toch in 3 groepen ( rood/wit/blauw) te laten lossen, dit in tegenstelling wat er in het blog van de concourscommissie staat.

We begrijpen dat dit betekent dat er een vlucht voor het sprintkampioenschap vervalt en dat betreuren wij ook. Echter wij zijn van mening dat het belang van de jonge duiven nu voorop staat.

We zijn ook van mening dat we op deze wijze uitvoering geven aan de afspraak die er bij het aannemen van het vluchtprogramma is gemaakt, namelijk dat de eerste vlucht met jonge duiven op Peronne in 3 groepen gelost zou worden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur
Wijziging losplaats E29.

Beste liefhebbers,

Afgelopen week is er overleg geweest tussen de besturen van afdeling 5 en 6, ten eerste over het verloop en de communicatie betreffende vlucht E27 Argenton en tevens over de losplaats voor E29.

Beide besturen waren er al snel van overtuigd dat het “belang van de duiven”, niet alleen woorden maar ook daden moesten worden. De beide besturen hebben in overleg met hun concourscommissies besloten om E29 Argenton, in te korten tot Blois. Inmiddels heeft het bestuur van afdeling 5, in overleg met het bestuur van afdeling 6, het NPO bestuur hier een mail over gestuurd. In deze mail hebben we het NPO bestuur medegedeeld dat we naar Blois gaan en dat we voor die losplaats dan ook een losvergunning willen hebben. We gaan ervan uit dat het NPO bestuur dit gezamenlijke verzoek dan ook honoreert.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur
Schrijven naar aanleiding van de moeizaam verlopen vlucht E27 Argenton

Beste liefhebbers,

In gezamenlijk overleg met afdeling 6 hebben we het volgende schrijven gemaakt. Wij vonden als afdelingen van sector 2 wenselijk om tekst en uitleg te geven over de hierboven genoemde vlucht. Aanleiding hiervoor is het opnieuw moeizame verloop van deze vlucht en het onbegrip bij veel liefhebbers dat we niet korter bij zijn komen staan.

Over het laatste willen we heel duidelijk zijn, vanuit de nationale lossingscommissie in overleg met de lossingsverantwoordelijke in afdeling 6 is woensdag al aangegeven dat lossen in Argenton, op basis van de op dat moment bekende gegevens, heel erg moeilijk zou worden. Het advies was dan ook om maximaal tot Blois te rijden omdat daar wel op tijd gelost zou kunnen worden. Een vroege lossing was ook noodzakelijk omdat op dat moment ook al duidelijk was dat er in de loop van de zaterdagmiddag storingen vanuit het noorden Nederland binnen zouden komen. Bij een vroege lossing in Blois zouden de meeste duiven dan voor 16.00 uur binnen kunnen zijn in de gehele sector.

Overleg met het NPO leverde als antwoord op dat we dan maar moesten overstaan in Argenton. Als zondag lossen ook niet zou lukken zouden ze maandag gelost kunnen worden ( omdat sectoraal onder de nationale regels valt). Ondanks diverse verzoeken op woensdag en donderdag om uit te wijken naar een andere losplaats hield het NPO voet bij stuk en zijn we dus naar Argenton gegaan waar pas op zondag om 08.00 uur gelost kon worden in verband met een hardnekkig front in Noord- Frankrijk. De rest is inmiddels bekend.

De besturen van afdelingen 5 en 6 beraden zich hoe ze hier in de toekomst mee om zullen gaan. In onze optiek zit niemand te wachten op een vlucht op zondag of maandag als een lossing op zaterdag vanuit een andere losplaats wel mogelijk is. Nog veel belangrijker is de vraag of deze beslissing in het belang van de duiven is geweest.

We hebben als bestuur ook een mail gestuurd naar de NPO en daarin aangegeven dat we bijzonder teleurgesteld zijn in de opstelling van het NPO bestuur.

Het bestuur

Ps

Tevens willen we direct van de mogelijkheid gebruik maken om aan te geven dat lossen in Wolvertem echt niet mogelijk was. Dat afdeling 7 wel kon lossen had te maken met het feit dat zij op een plek stonden waar zij geen last hadden van hoog gras en struikgewas.  Daarnaast stonden er nog diverse andere wagens ( oa Polen en Duitsers) waardoor de enige overgebleven losplek naast het hoge gras was. Om die reden zag de hoofd comvoyeur geen andere mogelijkheid om te verkassen naar Lennik.

 
E27 Argenton verplicht afslaan in NIC

Beste liefhebbers,

Er komen weer vragen binnen over het afslaan van Argenton. Let op het is verplicht af te gaan slaan in het NIC waar je ook hebt ingekorfd.

We gaan ervan uit jullie hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Het bestuur

 
Analyse dagfondvlucht Vierzon

Beste liefhebbers,

Zoals bekend heeft er gisterenavond een evaluatie plaatsgevonden van de dagfondvlucht Issoudun, die uiteindelijk gelost is in Vierzon.

Uiteraard waren er 2 zaken van belang, ten eerste hoe we tot de beslissing gekomen zijn de duiven te lossen en ten tweede wat we ervan geleerd hebben en hoe we dit in de toekomst willen voorkomen. Wat we met deze analyse en de verklaring op de website ook willen bereiken is ervoor te zorgen dat de liefhebbers niet gaan speculeren of invullen wat er nu gebeurt is en wie er nu welke beslissingen heeft genomen.

Zaterdag is er besloten tot uitstellen. Vervolgens is er overleg geweest binnen LC, CC en bestuur wat te doen. Na dit overleg, en met de informatie van de meteoroloog dat een lossing in Issoudun 50/50 kans had, is besloten om in Issoudun te blijven staan en het zondagmorgen vroeg aan te kijken.

Zondagochtend 05:00 is besloten om vanuit Issoudun naar een kortere losplaats te gaan rijden. Toen het in Vierzon nog goed weer bleek te zijn, is er contact geweest tussen de LC en de mannen ter plaatsen en is besloten hier te gaan staan en is de lossing voorbereid. De duiven werden dan ook uiteindelijk om 06:40 gelost.

Bij het nemen van beslissingen , zeker bij het lossen van duiven onder lastige omstandigheden, is het van het grootste belang dat de juiste mensen voorzien zijn van de juiste informatie. Daarvan was in dit geval op zondagochtend geen sprake is gebleken tijdens de analyse. Buiten dat de communicatie slecht was en er uiteindelijk beslist is om te lossen zonder goed overleg zijn er nog een aantal zaken die van invloed geweest zijn op het verloop van de vlucht. Het vroeg, in het schemerdonker rijden met de duiven en het snel lossen na het aankomst op de losplek is meestal niet bevorderlijk voor een goed vertrek van de duiven na de lossing.

Ter verduidelijking van de situatie hebben we een analyse toegevoegd die wij op zondag al gevraagd hebben van onze meteoroloog. Deze kunt u vinden door op de volgende link te klikken. Hierin kunt u lezen, dat de omstandigheden niet ideaal waren, maar dat er geen negatief advies is gegeven. Wel is uit de evaluatie met de meteoroloog gebleken dat er ruis was tussen de meteoroloog en de LC over de exacte plek waar de duiven stonden. Bij goed weer is een verschil van enkele kilometers geen enkel probleem, echter met aankomend of vertrekkend front maakt dit uiteraard wel degelijk uit. Al met al hebben deze factoren  ertoe hebben geleid dat er een inschatting is gemaakt die achteraf fout bleek te zijn.

Dat er rekening is gehouden met de afstanden om alsnog een dagfond vlucht te houden staat buiten kijf. De druk die er op het programma staat om alle criteria te voldoen is groot en heeft mede geleid tot de genomen beslissing. Zoals u weet heeft het bestuur dit probleem al meermalen bij de NPO aangekaart tot aan een officieel voorstel voor de ledenraad toe.

Naar aanleiding van de gang van zaken zijn er een aantal beslissingen genomen die deze problemen in de toekomst moeten voorkomen. Ten eerste bepaald de LC zonder overleg met de CC of er wel dan niet verplaatst of terug gereden wordt en waarheen. Hierbij zullen de afstanden nooit meer leidend zijn. Daarnaast zijn de afspraken hoe de communicatie binnen de LC en met de adviseurs en meteoroloog moeten lopen aangepast en vastgelegd.

Ondanks het feit dat de LC verantwoordelijkheid neemt voor de genomen beslissingen heeft ook het bestuur nagelaten in te grijpen en de LC in dit geval te overrulen in hun keuze voor overstaan in Issoudun. Al met al heeft dit geleid tot een matige lossing met bijzonder slecht verloop. We gaan ervan uit dat de gemaakte afspraken in de toekomst wel nagekomen worden en alle beslissingen echt in het belang van de duiven wordt genomen.

Tijdens de analyse speelde het item “afstanden/criteria” een grote rol. Zoals al eerder aangegeven vindt het bestuur dat het een te grote rol speelt. We hebben gisterenavond de eerste plannen in de week gelegd om volgend jaar het programma anders in te gaan richten waarbij niet de afstandscriteria leidend zijn, maar de haalbaarheid van het programma. Hier zal de CC commissie mee aan de slag gaan.

Conclusie van de analyse is dat door slechte communicatie er met onjuiste informatie adviezen zijn gegeven waarop beslissingen zijn genomen. Dit is te wijten aan een collectief falen. Waar dit toe heeft geleid is bij een ieder bekend en dit geeft de Zuid Hollandse duivensport een behoorlijke tik, niet alleen de duiven en de liefhebbers, maar ook de betrokken LC, convoyeurs en het bestuur. De genomen beslissingen kunnen we niet meer terug draaien en daar willen we onze excuses voor aanbieden. Wij blijven ons voor de volle 100% inzetten voor de duivensport en blijven hierin rekenen op uw steun, ondanks de frustraties over de gang van zaken.

Wij gaan ervan uit u hiermee een eerlijk en open beeld geschetst te hebben van de gang van zaken het afgelopen weekend.

Het bestuur ( iom het vervoer, de LC en de CC)
Nieuwe jeugd commissieleden stellen zich voor

Beste (jeugd) liefhebbers,

Sinds kort is de jeugdcommissie uitgebreid met een aantal jeugdleden die het voortouw gaan nemen om de jeugd van afdeling 5 wat meer voor het voetlicht te krijgen. Ze zullen proberen ook wekelijks een kort blog te maken over hun duiven belevenissen, samen met de andere jeugdleden uit de afdeling.

Klik op de volgende link om kennis te maken met deze mannen!

Veel succes jongens!

Het bestuur
Onduidelijkheid losplaats aankomend weekend.

Beste liefhebbers,

Er is inmiddels wat onrust ontstaan door geruchten over het niet meer beschikbaar zijn van de losplaats Asse Zellik. Die geruchten kloppen helaas. Afgelopen zaterdagavond heeft het bestuur nog contact gehad met de voorzitter van de NPO, die dit bevestigd heeft. Het NPO probeert met de Belgische bond tot een alternatieve oplossing te komen, wij hopen daar uiterlijk dinsdagavond een antwoord op te hebben. De concourscommissie zal vanavond met aanvullende informatie komen. We begrijpen dat het lastig is in de voorbereiding naar komend weekend, echter we vragen uw begrip hiervoor. Het bestuur doet er alles aan om zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen.

Het bestuur.
Wijziging gepubliceerde uitslagen

Beste liefhebbers,

Op verzoek van het bestuur gaat de Compuclub dit jaar een aantal uitslagen niet meer publiceren. Het gaat om uitslagen die voor geen enkel kampioenschap in de afdeling tellen. Denk hierbij aan de uitslagen per lossingsgroep en de afdelingsuitslagen voor de Midfond vluchten. De Midfond kampioenschappen zijn namelijk per rayon en niet op afdelingsniveau. De uitslagen van deze vluchten zullen uiteraard wel per rayon gepubliceerd worden. Dit geldt ook voor de midfond JD vluchten, de 3 sectorale vluchten worden natuurlijk als sectoruitslag gepubliceerd.

De enige vluchten die op afdelingsniveau (of sectoraal niveau) worden gepubliceerd zijn de E en de A vluchten. We gaan er weer vanuit jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur
Verslag ALV en overige belangrijke info

Beste liefhebbers,

 

Via de volgende link kunt u het verslag lezen van de 4 maart jl gehouden leden vergadering van onze afdeling. Tevens willen we ook een kanttekening maken bij de informatie die er vandaag verspreid is via "Op de Hoogte" van de NPO. U kunt daar lezen welke voorstellen er wel en niet zijn aangenomen. Er staat onder andere dat het het verhogen van het aantal leden is aangenomen. Dit klopt niet, het is afgewezen. Wel moet iedere afdeling in kaart gaan brengen waar de verenigingen zitten die zich in de "gevarenzone" bevinden en met hen in gesprek gaan om een eventuele fusie te bespreken. Daarnaast staat er dat ons voorstel om de FCI eisen aan te passen is afgewezen. Ook dit klopt niet, over het voorstel is niet gestemd. De voorzitter van de NPO heeft toegezegd dat hij dit probleem wel wil aankaarten, maar niet op de wijze zoals voorgesteld. We hebben hiervan melding genaakt bij het NPO.

Tevens willen we u meedelen dat we in de week van 25 maart met afdeling 6 om tafel zitten om de sectorale vluchten (dagfond en JD) in te vullen. Dit doen we samen met het bestuur van de NPO. Dit is veel te laat naar onze zin echter de voorzitter van het NPO kan aanstaande week niet ivm andere verplichtingen. We gaan dit op deze wijze doen omdat we een nieuwe "Sezanne" willen voorkomen. We willen ervoor zorgen dat alle vluchten voor de liefhebbers van afdeling 5 voldoen aan de Olympiade eisen, maar ook aan die van de Nationale Kampioenschappen.

En als laatste en zeker niet onbelangrijk, lever op tijd uw hoklijsten en N-lijsten in bij onze 2e secretaris, bij voorkeur digitaal via secretaris2@afdeling5.nl Daarnaast vezoeken we de ledenadministateurs van de verenigingen ervoor te zorgen dat alle gegevens goed in de NPO ledenadminstratie staan. Ook het doorgeven van de P- leden in uw vereniging is belangrijk, dit kunt u doen via voorzitter@afdeling5.nl

Als dit allemaal in orde is kunnen we zonder al te veel problemen beginnen aan het nieuwe seizoen

Het bestuur
Verslag ALV 28 januari jl.

Beste liefhebbers,

Wat later dan de bedoeling was ontvangt u hierbij de notulen van de laatst gehouden ALV, met als hoofd agendapunt de stemming over het vliegprogramma. Via de volgende link kunt u het verslag lezen.

We vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geinformeerd.

Het bestuur
Verslag afstemmingsoverleg 21 november en toelichting stemgedrag op 1 december.

Beste liefhebbers,

Woensdag, 21 november, heeft het bestuur deelgenomen aan het afstemmingsoverleg tussen de secties, afdelingen en het NPO bestuur aangaande het nationaal vliegprogramma.

Voorafgaand aan dit overleg is er een bijeenkomst geweest tussen de secties en de afdelingen, zonder het NPO bestuur. Dit overleg was een initiatief van afdeling 5 en de sectie vitesse/midfond. De reden voor dit overleg was om nader kennis te maken en om de kou uit de lucht te halen die er duidelijk was tussen de secties en de afdelingen. Het is een constructief gesprek geweest waarbij alle partijen hun zegje hebben kunnen doen. Belangrijkste punt van kritiek vanuit de afdelingen naar de secties ging over het feit dat de secties geen toenadering hebben gezocht tot de afdelingen. De afdelingen zijn van mening dat er veel problemen voorkomen hadden kunnen worden als dit wel was gedaan. Uiteraard zijn de secties van mening dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Ook is er door de afdelingen nogmaals aangegeven dat we eventuele discussie punten niet via de social media moeten uitvechten en dat het onaanvaardbaar is dat afdelingsbestuurders daar zwart worden gemaakt. Hier waren de secties het unaniem over eens.

Ook zijn de secties en de afdelingen het eens dat de hele communicatie rondom GPS2021 niet bepaald de schoonheidsprijs verdient, dit had breder en duidelijker uitgedragen moeten worden. Maar wat vooral niet duidelijk is op dit moment, waar willen we met GPS2021 nu precies naar toe en op welke manier? Gezamenlijk hebben de afdelingen en de secties het NPO bestuur gevraagd om op korte termijn met een stappenplan te komen, zodat duidelijk is waaraan we met z`n allen aan het werk zijn. Wij hopen hier uiterlijk begin januari 2019 meer over te horen.

Hierna zijn we aan de slag gegaan met het vliegprogramma, de meeste knelpunten zijn eruit gehaald omdat iedereen bereid was water bij de wijn te doen.

Over dit vliegprogramma is vandaag , 1 december, gestemd en zoals u heeft kunnen zien heeft afdeling 5 tegen gestemd. Wij horen u denken, hoe kan dit nu als je zelf mee hebt geholpen aan het tot stand komen van dit programma. Wij zullen u dit proberen uit leggen.

Primair zijn we niet tegen het nationaal programma als zodanig, onze concours commissie is inmiddels bezig met de invulling hiervan. Waar we wel tegen zijn is de wijze waarop er gewerkt wordt in het traject GPS2021. Dit werd nog eens versterkt door een stuk in het Spoor van 23 november, waar op de pagina`s 45 en 48 wordt gesproken over de 10 V`s waarop GPS2021 gestoeld is. We hebben daarbij vooral problemen met de V`s 4,5 en 6

V4 Vliegprogramma`s en kampioenschappen

“Vliegprogramma en kampioenschappen worden door de secties voorgesteld. Elke sectie stelt het voor hen ideale vliegprogramma voor. Kampioenschappen kunnen per sectie verschillend zijn, maar voldoen altijd aan de minimum eisen als aangenomen in de NPO ledenraad.”

Het bestuur is van mening dat dit in strijd is met het huidige wedvluchtreglement.

V5 het vervoer

Vervoer is dan niet meer leidend maar uitvoerend, De sectie stelt het ideale vluchtprogramma voor en het vervoer wordt daarop aangepast. De afdelingen berekenen de kostprijs om te vervoeren naar de losplaatsen en bieden data aan de secties aan.

Het bestuur ziet hier grote bezwaren in. Ten eerste willen we er nog maar eens op wijzen dat het vervoer eigendom is van de rechtspersoon afdeling 5. En je wilt toch graag zelf bepalen wat er met je eigendom gebeurt. Daarnaast zien wij nog te veel onduidelijkheden, hoe kunnen we transportkosten berekenen als we niet eens weten waar we heen moeten of waar we duiven op moeten halen in Nederland. Het risico van vluchten die niet rendabel zijn ligt dan wel bij de afdelingen, want de secties zijn geen rechtspersoon. De vraag is zelfs of vrachtprijzen niet landelijk gelijk getrokken gaan worden, gezien de verschillen die er bestaan binnen het vervoer in de afdelingen onderling lijkt dit voor het bestuur geen haalbare kaart.

V6 Veiligstellen van afdelingsvermogens

Veiligstellen van afdelingsvermogens en dus vermogen van de leden: het vermogen wordt geoormerkt en veiliggesteld.

Het bestuur vraagt zich af wat de achterliggende reden van deze V is. Op papier kun je van alles veilig stellen, echter wie draait er op voor een eventueel verlies? Rechtspersoon Afdeling 5 dus..

Wij kunnen niet voldoende benadrukken dat wij eerst duidelijkheid willen over deze zaken voordat we voor een nationaal vluchtprogramma stemmen wat niet volgens de regels tot stand komt. Stem je nu voor dan ben je het in feite eens met deze manier van werken en stellen de statuten die de autonomie van de afdelingen waarborgen ook weinig of niets meer voor. Om die reden heeft uw bestuur besloten tegen te stemmen om niet in een later stadium in de problemen te komen.

We willen ook benadrukken dat het bestuur ook niet anti- GPS2021 is, echter we zijn wel tegen de manier waarop er uitvoering aan wordt gegeven.

We hopen binnen een paar weken het vliegprogramma klaar te hebben, deze wordt dan ter goedkeuring aan de ALV voorgelegd.

Het bestuur.
Capelse Jeugd ontfermt zich over de duiven

Ondanks het teruglopende ledenaantal binnen de duivensport  landelijk is er ook regelmatig positief nieuws te melden. Elk jaar komen er toch ook weer nieuwe leden bij hierbij valt te denken aan herintreders maar ook jeugdleden. Dat het vooral bij die laatste aanstekelijk werkt blijkt wel uit het feit dat er de laatste 2 jaar 3 jeugdleden zijn bijgekomen bij PV de Snelvlieger uit Capelle aan den IJssel. Aangestoken met het virus door een ander jong lid (21 jaar) die deze jongens enthousiast heeft gemaakt. Recent heeft er een mooi stukje promotie van deze jeugd en de duivensport in het AD gestaan, lees het artikel door op onderstaande link te klikken.

https://www.ad.nl/rotterdam/jeugd-ontfermt-zich-over-de-duiven~aff554d19/