AFDELING 5 Zuid-Holland
Bestuur Blog
Regels inkorven Nationaal

Beste afdelingssecretaris, 

De afgelopen marathonvlucht zijn wij weer genoodzaakt geweest deelnemers uit te sluiten.

Met het oog op de eerste nationale wedvlucht willen wij u nogmaals wijzen op regels. Wij verzoeken u dan ook dit te communiceren

Met uw verenigingen en leden om problemen zoals in de  afgelopen week hebben gespeeld  te voorkomen. 

Inkorven in een inkorfcentrum en het afslaan in de eigen vereniging.

Op de nationale wedvluchten is dit niet toegestaan.  Hoewel het op de afgelopen wedvlucht niet verboden was dit te doen,

Zijn er toch deelnemers geweest die hiervan gebruik hebben gemaakt en door foutieve handelingen uitgesloten moesten worden.

Het is in dit geval noodzakelijk, dat de ECS systemen op de dag van inkorving moeten worden ingelezen in de eigen vereniging en dat

De D- bestanden dan worden doorgestuurd naar de nationale rekenaar Compuclub.

Enkele verenigingen die van deze methode gebruik gemaakt, hebben, dit weekend geen D- bestand ingestuurd alleen een W- bestand.

Omdat er van deze deelnemers geen deelname gegevens bekend waren zijn deze leden uitgesloten van Deelname.

Voor de nationale vluchten ST. Vincent, Cahors, Bergerac is deze methode niet toegestaan en voor de andere sectorale marathonvluchten

adviseren wij  de leden, de systemen af te slaan in het inkorflokaal waar is ingekorfd. Dit om teleurstellingen te voorkomen. 

Het Melden van duiven.

Er is slechts op drie vluchten een meldplicht dit jaar St. Vincent, Cahors/Bressols en Bergerac.

Onze nationale rekenaar heeft besloten dat in 2024 alleen nog maar van de door hen ontwikkelde meld-app gebruik gemaakt kan worden of

Men kan automatisch melden vanuit de systemen 

Vanuit andere meldsystemen worden geen meldingen geaccepteerd.

Op de bovengenoemde vluchten is het alleen nodig om de eerst aankomende duif te melden. Dit kan gemakkelijk door de leden zelf gevuld worden

in de meld-app.

Zijn mensen niet in staat van de meld-app gebruik te maken, dan kan de melding ook door een functionaris van de vereniging gedaan worden of door een

collega liefhebber van de deelnemer.

Onderstaand vindt u de link waarmee de duiven gemeld kunnen worden. 

https://compuclub.nl/meld-app/ 

Wij verzoeken u deze link te delen en dan zullen wij ervoor zorgen dat men op die site een button kunt vinden die gebruikt kan worden om te melden. 

 

Met vriendelijke groet,

 

Frank Marinus
Insturen naar de afdeling 5

Namens Het bestuur 

Als u iets in wil sturen naar de afdeling dit gaarne alleen doen naar

secretaris@afdeling5.nl

B.v Dank

 
Commissie Afdeling 5 Evaluatie spelplezier en perspectief

Commissie Afdeling 5 Evaluatie spelplezier en perspectief

Het kan niemand ontgaan zijn dat de duivensport de afgelopen jaren in steeds moeilijkere situaties terecht komt. Een dalend leden- en duivenaantal, toenemende kosten en de steeds groter wordende kloof tussen professional- en hobbymatige liefhebbers. Alle factoren zorgen ervoor dat het spelplezier en de toekomst van de duivensport op losse schroeven staat.

De ontwikkelingen hebben ertoe geleidt dat het bestuur van afdeling 5 een commissie in het leven heeft geroepen. Deze commissie heeft als doel om de afdeling door te gaan en een evaluatie per betreffend samenspel te houden. Een dergelijke evaluatie kan in kaart brengen welke zaken er spelen binnen het samenspel. Hoe kijkt uw samenspel naar het huidige beleid? Wat kan er beter en wat zijn juist de positieve punten. Maar bovenal wil men weten; hoe kan het bestuur de duivensport perspectief bieden zodat alle samenspelen en liefhebbers spelvreugde kunnen beleven op zijn of haar manier.

Daaropvolgend dient vermeld te worden dat het bestuur van afdeling 5 voornemens is om de afdeling in stand te houden, zoals deze nu is ingericht. Waarbij samenwerkingen met naastliggende afdelingen in een later stadium besproken kan worden.

Hoe gaan we het doen?

Zoals gezegd trekt de commissie de afdeling in om met betreffende samenspelen de komende weken/maanden het gesprek aan te gaan. Een gesprek waarbij alles ter tafel kan komen. Maar waarbij vooral geïnventariseerd kan worden hoe het samenspel de toekomst van de duivensport voor zich ziet. De commissie bundelt alle bevindingen en koppelt deze terug naar het bestuur. Waarna het bestuur (hopelijk) voldoende input heeft om mee aan de slag te gaan de komende periode.

Wij als commissie hopen de evaluatie in goede banen te leiden, waarbij iedereen tevreden kan zijn. Dit kan lastig zijn en 100% garantie bieden kan men nooit. Maar het streven is er wel degelijk!

Binnenkort wordt met het samenspel contact opgenomen om een afspraak te plannen. Mocht het nu al zo zijn dat er vragen of opmerkingen zijn dan kan er uiteraard al contact met ons worden opgenomen. Wij hopen dan al een eerlijk transparant antwoord te kunnen geven.

 

De commissie leden;

Wim Elkhuizen                                 06 23450845                       e.vd.pluijm@ziggo.nl

Jan Eskes                                            06 53742180                       jan.marijke.eskes@kpnmail.nl

Rene Wijnties                                   06 57119158                       jozien66@gmail.com
Vrachtprijs vlucht T13
Samenstelling Vrachtprijs T13 centen
Vrachtprijs 56
Dieseltoeslag 4
Overstaan 7
Totaal 67

 
De Ent verklaringen en Hoklijsten

Waarde Sportvrienden

De verenigingen hebben tot 30 Maart de tijd om hun ent verklaring en hoklijsten in te sturen

Tot nu toe 30  verenigingen  de hoklijsten ingestuurd

En 45 Verenigingen de ent verklaring

Dus nog veel werk te doen

Het  Bestuur
Agenda alv van 7 Maart 2024

 

                                                   Afdeling 5 Zuid-Holland

 

                                                                                                                    Opgericht 30-11-1996 

                                                                  K.v. K. nr. 40448581      

Oudewater, 10 Februari  2024

 

Aan:      alle verenigingen, Samenspelen en Kiesmannen

 

Beste bestuurders en overige belangstellenden,

 

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van Afdeling 5 die zal worden gehouden op donderdag 7  maart 2024 in het verenigingsgebouw van PV de Vrijheid, Sporthoekpad 2, 2661 GV Bergschenhoek , aanvang 20.00 uur.

 

Betreft:  agenda voor de algemene ledenvergadering Afdeling 5 

 1.                Opening
 2.                Appel van kiesmannen
 3.                Vaststelling notulen ALV 23 November 2023  
 4.                Jaarverslag Secretaris
 5.                Verslag Penningmeester  [Word nog toegezonden }
 6.                Verslag Fbcc 
 7.                Dechargering  Penningmeester
 8.                Bestuur verkiezing

               Voorgedragen door het bestuur en samenspel

               Ruud den Dunnen

               Ronald Verheij

                Roger van Duivenbode

 

De heer Wijnties heeft zich persoonlijk bij het bestuur aangemeld voor de functie voorzitter in het bestuur .En is bereid om andere functie in het bestuur te accepteren

Na lang overleg heeft het bestuur besloten hier niet achter te staan

Op basis van art 19-1 komt hij niet in aanmerking voor een functie in het bestuur

 

 1.                  Voorstellen samenspelen

                 Zie bijlage                                            

 1.    Vaststellen Kampioenschappen 
 2.    Agenda NPO
 3.    Benoemen kiesmannen NPO ledenraad
 4.    Van het bestuur
 5.    Rondvraag

       

                Het Bestuur


 

 
Voorlopige agenda alv van 7 Maart 2024

 

                                                   Afdeling 5 Zuid-Holland

 

                                                                                                                    Opgericht 30-11-1996 

                                                                  K.v. K. nr. 40448581      

Oudewater, 19 januari 2024

 

Aan:      alle verenigingen, Samenspelen en Kiesmannen

 

Beste bestuurders en overige belangstellenden,

 

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van Afdeling 5 die zal worden gehouden op donderdag 7 maart 2024 in het verenigingsgebouw van PV de Vrijheid, Sporthoekpad 2, 2661 GV Bergschenhoek , aanvang 20.00 uur.

 

Betreft: voorlopige agenda voor de algemene ledenvergadering Afdeling 5 

 1.                  Opening
 2.                  Appel van kiesmannen
 3.                  Vaststelling notulen ALV 23 November 2023
 4.                  Jaarverslag Secretaris
 5.                  Verslag Penningmeester
 6.                  Verslag Fbcc 
 7.                  Dechargering  Penningmeester
 8.                  Bestuur verkiezing

                    Kandidaten kunnen zich aan melden  Schriftelijk bij secretaris@afdeling5.nl

 1.                  Voorstellen samenspelen

                    Indiene voorstellen uiterlijk tot 7 Februari  2024 via samenspel en                                

                    voorzien van een pre advies samenspel                                       

 1.                  Vaststellen Kampioenschappen 
 2.                  Agenda NPO
 3.                  Benoemen kiesmannen NPO ledenraad
 4.                  Van het bestuur
 5.                  Rondvraag

       

                Het Bestuur