AFDELING 5
Zuid-Holland
Afgelaste J27 en correctie aantal boxen

Update 05-07 (14.45 uur) :

Bestuur NPO heeft op advies van het IWB besloten
code rood uit te vaardigen voor alle jonge duivenvluchten voor a.s. weekend van 7 en 8 juli

Dit houdt in dat alle jonge duivenvluchten zijn afgelast voor aankomend weekend.   Inkorven voor de oude duiven gaat wel door, mogelijk kan daar nog een aanpassing in de losplaats (bijv Quievrain in plaats van Lennik) plaatsvinden. Dit zullen wij morgen bekend maken. 

Houd U  wel rekening met het minimum aantal duiven van
100 en minimum aantal deelnemers van 5. Bij minder dan 5 deelnemers kan er niet in eigen club ingekorfd worden, korf dan in bij een andere vereniging. Er moet dan ook in die club worden afgeslagen. Insturen D- en W-bestanden moeten ook vanuit die club gebeuren!

Indien u al de boxen opgegeven hebt en daar zitten jonge duiven bij in wilt u zo vriendelijk zijn deze nogmaals op te geven met uitsluitend aantal oude duiven. dit kunt u doen tot vanavond 22.00 uur
door de bijzondere omstandigheden is de sluitingstijd 22.00 ipv 20.00 uur
heeft u geen duiven in uw club vult dan 0 boxen in

klik hier om manden opnieuw op te geven

Opgave aantal boxen blijft voor het gemak onder C27  staan
insturen
Deelname en aankomst UDP  onder V27 voor de oude oude duiven naar Compuclub

bij voorbaat dank voor uw medewerking.

het vervoer en bestuur

Correctie aantal boxen opgeven
Lossingsbericht op smartphone

Beste leden van Afdeling 5,
Reminder: We hebben sinds een paar jaar een Robot app ontwikkeld waarmee lostijden zichtbaar kunnen worden op uw smartphone middels een pusch berichtje zodra de lostijden worden ingevuld op de Compuclub uitslagen site door de LC. U dient hiervoor de app Telegram (Playstore android ) of Telegram (appstore iphone) te installeren op uw smartphone of .....
LossingsApp: Status Online

Lees meer..

Foto's Barbecue avond voor vervoer, bestuur en commissie's

U kunt uw Agenda activiteit insturen via deze Link. Let op U kunt uitsluitend 1 pdf bestand uploaden als flyer.
Gebruik GEEN  Internet Exploder maar gebruik als browser  Edge, Chrome, Firefox om uw activiteit correct in te vullen en om de website van afdeling 5 te bekijken! Lees de Help instuctie hier. Ga naar webpagina overzicht Agenda toe.

Er zit verschil in snelheid in afdelings uitslag en samenspelen (behalve Drechtsteden) van Pau Z91

Dit komt omdat er in 2018 aangenomen is dat indien er een duif n de neutralisatietijd valt de uitslag met een andere rekenmethode berekend moeten worden dan als er geen duif in de neutralisatie tijd valt. Dit houd dus in dat voor de uitslag Z91 Pau Afdeling 5 en drechtsteden de rekenmethode 7Cvan toepassing is. Voor alle andere samenspelen en fondclubs waar geen duif in de neutralisatie tijd wordt geklasseerd geldt de rekenmethode 7A. als u hieronder klikt op het plaatje dan kunt u een pdf downlaoden waarin e.e.a. in uitgelegd is. ook staan er voorbeeld formules in waarin u dan e.e.a. eventueel  kunt narekenen...


Stukken ALV 9 Maart 2020 Afdeling 5

Nr Documentnaam Download
01 Definitieve agenda pdf
02 Vliegprogramma 2020 pdf
03 Rooster van aftreden bestuur afd 5 pdf
04 Financieel verslag pdf
05 Voorstellen Zuid Hollandse  Eilanden pdf
06 Voorstellen Midden Holland Oost pdf
07 Voorstellen Westland pdf
08 Voorstellen Midden Holland West pdf
09 Voorstellen Hoeksche Waard pdf
10 Voorstellen Hoeksche Waard a pdf
11 Voorstellen Zuid Holland Oost pdf
12 Pre advies Bestuur pdf
Invullen van vrachtbrieven reminder...

Beste inkorvers van Afdeling 5,

Na de eerste 2 dagfondvlucht inkorving loopt de mailbox vol met onnodige reclames over de ingehouden vrachtgelden welke ontstaan door het verkeerd invullen van de vrachtbrief , Daarom schrijf ik deze blog als reminder hoe dat ook alweer moet.
Even wat weetjes. De normale ophaalroute wordt aangevuld tot 100. Doordeweekse africhtingen wordt het aangevuld tot 200 duiven. De vrachtgelden wordt per vereniging ingehouden. U rekent dus de vracht in uw eigen club af.

Hiernaast ziet u een correct ingevulde vrachtbrief.
U vult de vakken (genummerd 1 tm 4) het volgende in
1. hier vult u uw inkorfcentrum / verenigingsgegevens in. Bij wedvlucht vult u altijd ook de vluchtcode in.
2. Hier vult u de aantallen volle boxen in met de aantal wat er in de volle boxen zit. Tevens aantal restant doffers en duivinnen. deze aantallen telt u bij elkaar op.  deze aantal komen overeen bij punt 4.
3. Totaal afgegeven boxen dus in voorbeeld 17 + 2 Restboxen = 19 boxen
4. Alle verenigingen die ingekorfd hebben met de aantallen. dus ook uw eigen vereniging. de totaal komt overeen bij de totaal van punt 2.

Als u nog oude vrachtbrieven gebruikt dan rechts boven in vermelden welke verenigingen ingezet hebben en ook de aantallen vermelden

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Marian van Leeuwen

Lees meer..
Deze week

2023-09-17 08:21:20
Week 37 Sens F37 Update dieseltoeslag


Update 17-09: De dieseltoeslag voor Sens F37 is vastgesteld op 7 cent, de totale vrachtprijs komt daarmee op 105 cent per duif. Update 14-09: Gelet op de voorspeling van een zuidoostenwind op zaterdag heeft de...

Lees meer....
LOSSINGSCOMMISSIE

2023-09-16 06:41:33


Bericht 08.40 uur: de duiven zijn om 08.30 uur gelost in Sens. Met de zwakke ZO wind vertrokken ze als een speer. Iedereen veel plezier straks bij de aankomsten en namens de gehele LC wens ik iedereen een goed winterseizoen! Hopelijk tot volgend j...

Lees meer....
VAN HET BESTUUR

2023-08-29 09:42:48
Bestuursleden gezocht


Nu het vliegseizoen weer ten einde loopt, breekt er weer een periode aan waarin keuzes gemaakt moeten worden voor volgend jaar en de jaren er na. Denk hierbij aan het vliegprogramma voor 2024 maar ook vaststellen kampioenschappe...

Lees meer....

Afmelden als vereniging.

 

Helaas zijn opnieuw de afgelopen weken weer verenigingen die zich te laat of niet hebben afgemeld. dit levert onnodige discussie op.

In het infoboek van afd 5 staat dit omschreven op blz 20. Hieronder het omschreven stukje uit het infoboek

 

Als u als verenging NIET deelneemt aan een wedvlucht en dus niet opgehaald hoeft te worden dan MOET dat voor dinsdag 12:00 uur gemeld zijn bij het vervoer. U kan dat doen door een email te sturen aan vervoer@afdeling5.nl .

Vermeld in ieder geval de naam en het nummer van de club. Afmeldingen later dan dinsdag 12:00 uur kunnen vrijwel nooit meer in behandeling genomen worden omdat de routes dan al opgegeven zijn aan de externe vervoerders en deze kunnen wij dan niet meer afzeggen. Als een vereniging niet of te laat een afmelding stuurt dan zal het minimale aantal van 100 duiven in rekening gebracht worden. ( deze regel is niet van toepassing op de dagfond en overnachtfond vluchten omdat daar inkorfcentra aangewezen zijn.)

 

Wees hier alert op en informeer tijdig bij uw leden of er voldoende duiven en liefhebbers zijn om in te korven.

 

LOSSING PERONNE

Geachte Inkorfcommissie manden knopers

Helaas is gebleken dat er bij 2 manden de touwtjes (verzegeling ontbrak). 1 mand bij het overladen is gebleken dat er 1 duif ontsnapte bij het overladen en 2 duiven in het gangpad liepen. de duif die ontsnapte zat lekker hoog op een bind en kon onmogelijk gepakt worden

de duiven in het gangpad zijn wel gepakt en alsnog in de mand maar nu wel met touwtje als nog meegegaan met de auto.

bij aankomst van de losplaats bleek er nog een mand geen verzegeling te bevatten en stond klein beetje open.

we moeten er niet aan denken dat dit op een concours gebeurd. daarom een vriendelijk verzoek let op de verzegeling van de manden. wees overtuigd dat dit correct is uitgevoerd.


we hopen op een ieders medewerking voor de rest van het seizoen


De vervoerscommissie